KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá SR kadetov a juniorov 1.12.2012 Trnava

 

Dňa 1.decembra 2012  sa uskutočnili v Trnave

Majstrovstvá Slovenskej republiky kadetov a juniorov 2012

 

Poradie pretekárov Majstrovstvá SR kadetov a juniorov 2012 Trnava

 Štatistika účasti Majstrovstvá SR kadetov a juniorov 2012 Trnava

Štatistika umiestení Majstrovstvá SR kadetov a juniorov 2012 Trnava

 

 

 

Slovenský zväz karate Vás pozýva na

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
KADETOV A JUNIOROV


Dátum:              1. december 2012 (Sobota)

Miesto konania:   TRNAVA, MESTSKÁ športová hala, Rybníkova 15

Usporiadateľ:      Slovšport Trnava
                        Renáta Gašparovičová
                        tel.: 0905/440277
                        E-mail:  gasparovicova@karateslovsport.sk

 

Organizátor:       SZK

Štartovné:         15,- € za pretekára

 

Propozície turnaja

Štartová listina na MSR

Finálny rebríček na MSR

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.00 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
09.00 - 09.45 hod. KATA starší juniori a juniorky
10.15 - 11.15 hod. KUMITE kadeti a kadetky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE juniori a juniorky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE starší juniori a juniorky

 

UPOZORNENIE!!! Bez platného preukazu SZK nebude pretekárovi povolený štart!!!

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE kadeti a kadetky
- KUMITE juniori a juniorky
- KUMITE starší juniori a juniorky

 

Nominácia rozhodcov

 

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

 

Hl. rozhodca:       P.Baďura

NHR:                  J.Valenta

MZ:                    J.Valenta, J.Cséri, F.Kačík, M.Cisár, Pavol Tuleja

 

Rozhodcovia:
ZsZK:       E.Baďura, M.Barányi, P.Bežák, O.Cítenyi, M.Hajdák, M.Tóth
SsZK:       J.Cisárik, R.Černák, J.Nemček, M.Radúch, V.Semaníková
VÚKABU:  M.Beca, L.Blicha, l.Konrád, J.Machala, E.Petrvalský, S.Šimko
AKB:        J.Kršák, J.Štefanides
BÚK:        V.Jankó, J.Plachký, V.Polgár, J.Požgay
TAÚKA:    P.Hron, M.Košala, P.Lechman, F.Vorobeľ

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.
Štart na základe štartovnej listiny.


UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn. Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.

 

Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk