KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

TAKEJI OGAWA

Dňa 24.11.2012 oslávil shihan Takeji Ogawa (9. Dan)- otec slovenského karate okrúhle životné jubileum - 70 rokov. Medzi gratulantmi nechýbali ani poprední predstavitelia Slovenského zväzu karate.

 

Počas otváracieho ceremoniálu Majstrovstiev Slovenska v Trnave (1.12.2012) osobne zablahoželali shihanovi čestný prezident SZK Tibor Mikuš a prezident SZK Daniel Líška. Vzácnym prekvapením bolo aj prečítanie gratulácie prezidenta Slovenskej republiky, jeho excelencie Ivana Gašparoviča, ktorý osobným listom zablahoželal p. Ogawovi k narodeninám a poďakoval mu za jeho dlhoročný prínos pre slovenské karate aj šport ako taký.

 

Majstrovstvá Slovenska 2012 a 31. Ročník Vianočného turnaja boli zároveň poslednou akciou zväzu v tomto kalendárnom roku.

Svojou prítomnosťou ju poctil aj čerstvo novozvolený prezident Slovenského olympijského výboru - František Chmelár.


V poobednej exhibícii majster Ogawa odcvičil v hale majstrovskú kata Sezan a kata Sanchin-Tensho. Pred zrakmi divákov predviedol dokonalú súhru dýchania a práce svalov.

Po ukončení 31. ročníka Vianočného turnaja sa na pozvanie Tibora Mikuša zúčastnil aj narodeninovej oslavy za prítomnosti viac ako 40 pozvaných hostí z čias, keď pôsobil ako tréner reprezentantov Československa.

 

Na slávnostnom večernom stretnutí odovzdal po prípitku a príhovore prezident SZK Daniel Líška certifikát o udelení stupňa technickej vyspelosti - 6. Dan stále aktívnemu pretekárovi v kategórii masters - profesorovi Františkovi Kačíkovi za jeho dlhoročný prínos a pôsobenie pre Slovenský zväz karate.

Fotogaléria