KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

GRAND PRIX Žilina 2013

Grand Prix Žilina 2013
www.gpzilina.szm.com

Dňa 17.3.2013 sa konali otvorené Majstrovstvá SsZK detí, žiakov a ml. dorastencov a Pohár SsZK.

 

Výsledky turnaja

Štatistika účasti klubov

Štatistika umiestnení

Bodové hodnotenie - sumárne

 

 

 

Propozície turnaja_SVK

Propozície turnaja_ENG

 

Dátum konania:    17. marca 2013 (nedeľa)
Miesto konania :    Žilina, Športové gymnázium, Rosínska cesta 4

                             http://sportgymza.edupage.org/
Usporiadateľ :       Klub karate Žilina (www.karateza.sk)
Hlavný rozhodca : deleguje usporiadateľ
Rozhodcovia :       deleguje usporiadateľ

                             rozhodcovia z statných regiónov sú vítaní
Štartovné :           10 € za jednotlivca

 

Časový rozvrh :

8.30 - 9.00 prezentácia kata všetky kategórie
9.00 - 10.00 prezentácia kumite chlapci, dievčatá, ml. žiaci(ky)
10:00 - 11:00 prezentácia kumite st. žiaci(ky), ml. kadeti(ky)
11:00 - 12:00 prezentácia kumite kadeti(ky), juniori(ky), seniori
9:30 - 12:00 súťaže kata
12:00 - 12:30 slávnostný nástup
12:30 začiatok súťaže kumite

 

Ceny:

1.miesto - pohár, medaila, diplom
2. - 2. x 3. miesto medaila a diplom
Pohár - Pohár klubov (najúspešnejší klub GP)

 

Kategórie :

 

KATA: chlapci, dievčatá (5-7 rokov)
mladší žiaci, mladšie žiačky (8-9 rokov)
starší žiaci, staršie žiačky (10-11 rokov)
mladší kadeti, mladšie kadetky (12-13 rokov)
kadeti, kadetky (14-15 rokov)
muži, ženy (od 16 rokov)

 

 

Systém súťaže : kata a kumite - vylučovací systém s repasážou
Každý pretekár môže štartovať iba v jednej vekovej a váhovej kategórii. Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií.
Pravidlá : WKF a platné doplnky týchto propozícii a SsZK
súťaž kata bez povinných (Shitei), kumite - chrániče priehlavkov a holení sú povinné vo farbe modrej resp. červenej, chrániče hrudníka "Body protektor" a tváre "Face mask" sú doporučené
Účastníci : otvorená súťaž pre pretekárov s platným preukazom karate (fotografia, klubová príslušnosť, lekárska prehliadka max. 1 rok stará)
Protesty : písomne s vkladom 10 € rieši komisia rozhodcov
Ubytovanie : www.zilina.sk, www.hotelonline.sk
Cesta : www.mapy.sk, stránka školy http://sportgymza.edupage.org/
Informácie : 00421 948 900 425, karateza@karateza.sk