KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenskej republiky SENIOROV 2013

 

Dňa 24.3.2013 sa v Žiline uskutočnili

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

S E N I O R O V   2 0 1 3

 

Dátum:               24. marec 2013 (NEDEĽA)

Miesto konania:    Žilina, Športové gymnázium Rosinská cesta

Usporiadateľ:       AC UNIZA CVČ Žilina,
                         Ing. Jozef Cisarik
                         tel: 00421 948 900 425
                         e-mail: cisarik@chello.sk

  V Ý SL E D K Y

 

 Poradie pretekárov MSR seniorov 24.3.2013 Žilina

 Štatistika účasti MSR seniorov 24.3.2013 Žilina

 Štatistika umiestnení MSR seniorov 24.3.2013 Žilina

 

 

 

Propozície turnaja_M-SR seniorov_Žilina 24.3.2013

 

Organizátor:        SZK

Štartovné:          15,00 € za pretekára


 

UPOZORNENIE!!!

Postupy pretekárov za jednotlivé regióny posielajte obratom na e-mail: setnicky@elnet.sk

 

 

  KOMPLETNÁ ŠTARTOVNÁ LISTINA na M-SR SENIOROV 2013 

 

 Kompletná štartovná listina na MSR seniorov 2013

(Štartovná listina je doplnená aj o postupy zo všetkých regiónov)

 

 

Program prezentácie:
09.15 - 09.50 hod. KATA ženy, muži
10.15 - 11.00 hod. KUMITE ženy, muži

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.00 hod. - Slávnostné otvorenie, vyhlásenie výsledkov kata
11.30 hod. - KUMITE muži, ženy

 

Systém súťaže:
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. V kata aj v kumite s repasážou.
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Ostaršenie je povolené - nie je však povolený dvojitý štart v dvoch vekových kategóriách.
Štart na základe štartovnej listiny.Štartovná listina zostavená z 1.kola SP seniorov.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido,Kaze)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk