KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Fotogaléria z MSR-seniorov 2013

Dňa 24.3.2013 sa v Žiline uskutočnili

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

S E N I O R O V 2 0 1 3

 

Fotogaléria:

 

foto (c) Stanislav Jančík, SZK

 

Fotogaléria