KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Galanta Karate Cup 2013

Karate klub Arkádia GALANTA v spolupráci so Západoslovenským zväzom karate
a Slovenským zväzom karate


Vám ďakujú za účasť na 16. ročníku
„GALANTSKÉHO KARATE CUPU "
s pozvanými medzinárodnými klubmi

 

Výsledky turnaja

Štatistika klubov

Štatistika umiestnení

 

Termín konania: 27.4.2013 (sobota)
Miesto konania: Galanta, Mestská športová hala

 

Propozície turnaja


Štartovné: 10,- € účasť vo dvoch kategóriách 13,-€

Ceny: 1-3. miesto diplom a medaila, najúspešnejší klub získava pohár
Prezentácia :

od 8.30 do 9.15 kategórie kata, od 9.15 kategórie ml.žiakov kumite
Začiatok súťaže:

9.30 hod. kata všetkých vekových kategórií

Podmienky účasti na súťaži:
a) registrácia samostatne alebo prostredníctvom oddielu, klubu v SZK alebo ZsZK v zmysle stanov s platným preukazom SZK, ZsZK
b) podmienkou účasti nie je STV

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE VEK DISCIPLÍNA ČAS ZÁPASU
deti/chlapci a dievčatá/ 5 až 7 kata, kumite 60 sek.
mladší žiaci 8 až 9 kata, kumite 60 sek.
mladšie žiačky 8 až 9 kata, kumite 60 sek.
starší žiaci 10 až 11 kata, kumite 60 sek.
staršie žiačky 10 až 11 kata, kumite 60 sek.
mladší dorastenci 12 až 13 kata, kumite 90 sek.
mladšie dorastenky 12 až 13 kata, kumite 90 sek.
dorastenci 14 až 15 kata, kumite 90 sek.
dorastenky 14 až 15 kata, kumite 120 sek.
juniori 16 až 17 kata, kumite 120 sek.
juniorky 16 až 17 kata, kumite 120 sek.
seniori muži, ženy +18 kata, kumite 180/120 sek.

 

HMOTNOSTNÉ KATEGÓRIE
deti chlapci/dievčatá -25, +25kg
mladší žiaci -24, -28, -32, +32kg dorastenci -52, -57 ,-63,- 70, +70kg
mladšie žiačky -25, -30, 35, +35kg dorastenky -47, -54, +54kg
starší žiaci -30 -35, -40, +40kg juniori -55, -65, -75, +75kg
staršie žiačky -35,-40, +40kg juniorky - 51, -57, +57kg
mladší dorastenci -40,-45, -50,+50kg seniorky - 55, - 61, +61kg
mladšie dorastenky -40,-45, +45kg seniori -65, -75, +75kg

 

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ A ROZHODCOVIA: platia pravidlá karate WKF/SZK s dodatkami usporiadateľa. Rozhodcovské zabezpečenie, zúčastnený oddiel, klub zo ZsZK musí zabezpečiť kvalifikovaného rozhodcu. Klubov ktoré nie sú registrované v ZsZK sa táto povinnosť týka v prípade ak budú mať na turnaj prihlásených viac ako 5 pretekárov, ak tak neučinia budú platiť penalizáciu 20,-€

 

Pre súťaže v Kata platia nasledovné pravidlá:
5 až 9 ročný pretekár môže v jednotlivých kolách obmieňať dve kata
10 až 13 ročný po semifinálové kolo budú súťažiaci musieť cvičiť povinné - Shitei kata z nasledovného zoznamu: Taikyoku, Kihon kata, Gekisai 1-2, Shinsei 1-2, Fukyugata 1-2, Te No Kata, Chi No Kata, Hean/Pinan 1-5, Saifa, Seienchin, Shisochin, Bassai 1-2, Jion, Jitte, Kosokun 1-2i, Kanku 1-2, Kushanku. V semifinálovom kole a v kolách v ktorých sa súťaží o medaily môžu byť cvičené voľné Tokui karate kata.
14 ročný a starší Karate Tokui kata

 

PROTESTY: vklad pri podaní za jednotlivca je 15,-€