KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

33rd GRAND PRIX SLOVAKIA 2013

 

Dňa 14.4.2013 sa v Bratislave uskutočnil

 

33. ROČNÍK VEĽKEJ CENY SLOVENSKA
Stredoeurópska únia karate 2013 pre kategórie kadetov, juniorov, U21, seniorov


Dátum turnaja:           14. apríl 2013 (NEDEĽA)
Miesto konania:           Bratislava, Športová hala Pasienky
                                    Trnavská cesta

 

 

VÝSLEDKY/RESULTS

 

 Poradie pretekárov GRAND PRIX SLOVAKIA 14.4.2013

Štatistika účasti GRAND PRIX SLOVAKIA 14.4.2013

Štatistika umiestnení GRAND PRIX SLOVAKIA 14.4. 2013

 


 

Pravidlá:                   WKF pravidlá, repasáž a dve 3. miesta

Rozhodcovia:            Rozhodcovia s WKF & EKF & najvyššou národnou

                              licenciou sú vítaní

Štartovné:               15 € za kategóriu
                              20 € za dvojitý štart
                              30 € za družstvo

 

Propozície_33.ročník VC Slovenska 2013_svk verzia

Bulletin_33rd GP Slovakia_eng version

 

Nominácia rozhodcov

 

Uzávierka:           e-mailové súpisky treba zaslať do 11. apríla 2013

                         na adresu SZK: karate@karate.sk

Ubytovanie:         svoje požiadavky nahláste do 8. apríla 2013

                         na adresu SZK: karate@karate.sk

 

PROGRAM TURNAJA:

08.00 - 08.50 Prezentácia kata všetky kategórie jednotlivci&družstvá
08.50 - 11.00 Váženie a prezentácia kumite všetky kategórie

                    jednotlivci&družstvá
09.00 - 11.00 Kata U21, Juniori, Kadeti, Seniori jednotlivci&družstvá
11.00 - 11.30 Slávnostné otvorenie turnaja

 

Upozornenia:  

Chrániče nôh sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF, SZK. V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže. Chrániče trupu „Body protectors" sú pre všetky vekové kategórie povinné, chrániče tváre „Face masks" sú pre kadetov voliteľné.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Každý pretekár môže štartovať len v jednej vekovej kategórii. Dvojitý štart je povolený iba v kategórii U21 - pretekári U21 môžu súčasne štartovať aj v kategórii seniorov.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na web stránke SZK www.karate.sk

 

Súťažné kategórie:


Kategórie SENIORI (18 rokov a starší):
Muži -60, -67, -75, -84, +84 kg Muži kata
Ženy -50, -55, -61, 68, +68 kg Ženy kata

Kategórie U21 (18-20 roční):
Muži -68, -78, +78 kg Muži kata
Ženy -53, -60, +60 kg Ženy kata

 

Kategórie JUNIORI (16-17 roční):
Muži -55, -61, -68, -76, +76 kg Muži kata
Ženy -48, -53, -59, +59 kg Ženy kata

Kategórie KADETI (14-15 roční):
Muži -52, -57, -63, -70, +70 kg Muži kata
Ženy -47, -54, +54 kg Ženy kata

 

KUMITE TEAM: KATA TEAM:

Kategórie SENIORI (18 rokov a starší): Kategórie SENIORI (16 rokov a starší):
Muži (3+1) Muži
Ženy (3+1) Ženy

Kategórie JUNIORI (16-17 roční): Kategórie JUNIORI (14-17 roční):
Muži (3+1) Muži
Ženy (3+1) Ženy