KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

3.SP detí, žiakov a ml. dorastu 20.4.2013 ŽILINA

 

Dňa 20.4.2013 sa uskutočnilo v Žiline 

3.kolo Slovenského pohára detí, žiakov a ml. dorastencov 

 

 

 

Dátum: 20. apríl 2013 (sobota)
Miesto konania: Žilina, Športové gymnázium,  Rosínska cesta
Usporiadateľ: AC UNIZA CVČ Žilina
Ing. Jozef Cisárik
mob.:0948 900 425 ,
email: cisarik@chello.sk
Organizátor: SZK

Štartovné: 11,- € za pretekára

 

 

VÝSLEDKY:

 


 Poradie pretekárov 3.SP detí, žiakov a ml. dorastu 20.4.2013 ŽILINA

 Štatistika účasti 3.SP detí, žiakov a ml. dorastu 20.4.2013 ŽILINA

 Štatistika umiestneí 3.SP detí, žiakov a ml. dorastu 20.4.2013 ŽILINA

 

 

 Pozn.: výsledková listina SP detí, postupová a štartovná listina na MSR detí 2013 budú umiestnené po spracovaní  pri propozíciach na MSR detí 2013.

 

 

 

Propozície turnaja

 

Nominácia rozhodcov

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci/-ky
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk