KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá SR detí, žiakov a ml. dorastencov 2013

Dňa 18.5.2013 sa v PRIEVIDZI uskutočnili

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2013

DETÍ, MLÁDEŽE a ML.DORASTU

 

Dátum:                  18.mája 2013 (sobota)

Miesto konania:    Prievidza, Niké aréna,  Ul. Olympionikov 2

Usporiadateľ:       Športová škola karate Prievidza,                                                                        Mgr. Dušana Čierna,

                               tel: 0948 900 425

                               e-mail:  cierna.dusana@gmail.com

Organizátor:         SZK 

Štartovné:            15,- € za pretekára

 

 VÝSLEDKY

 

 Poradie pretekárov MSR detí, žiakov a ml.dorastu 18.5.2013 Prievidza

 Štatistika účasti MSR detí, žiakov a ml.dorastu 18.5.2013 Prievidza

 Štatistika umiestnení MSR detí, žiakov a ml.dorastu 18.5.2013 Prievidza

 

 Propozície MSR deti žiaci a ml. dorast 18.5.2013 PRIEVIDZA 

 

!!!NOVÉ 16.5.2013 KOMPLETNÁ ŠTARTOVNÁ LISTINA !!!

 

 Kompletná štartovná listina na MSR detí a mládeže 2013

 

Propagačné video turnaja: (c) Branislav Mikšík

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wu0cIEUpvnw

 

Propagačná stránka turnaja:

https://www.facebook.com/pages/Majstrovstv%C3%A1-SR-det%C3%AD-%C5%BEiakov-a-ml-dorastencov-v-karate-2013/576079039071295

 

PONUKA:

Počas celého víkendu (17. 18. a 19. mája) platí preukaz SZK ako vstupenka do bojnickej ZOO http://www.zoobojnice.sk/

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci/-čky, ml.dorastenci/-nky,
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Systém súťaže:
Štart na základe štartovnej listiny
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK (zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk