KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

9.ročník Shito-ryu Open SR

Slovenská Shito Ryu asociácia organizovala 9. ročník otvorených Majstrovstiev SR Shito Ryu asociácie.

Kvalifikačný turnaj na 1.Majstrovstvá
Európskej Shito Ryu Karate Federácie

 

Celkové výsledky Shito ryu 2013

Poradie pretekárov

Medailova bilancia

Statistika ucasti

 

Propozície turnaja

 

Dátum: 25.5.2013

Miesto: Nové Zámky, ŠH Stolnotenisová

Kontakt: Peter Baďura tel/fax.0356422082, gsm:0903737551
email: slovenska.shito.ryu.asociacia@nextra.sk

 

Program: registrácia pretekárov -08.00 hod. začína kategóriou kata detí
               začiatok súťaže -09.00 hod. začína kata 7-8 ročných atď.


Podmienky účasti:

Kluby ktoré nie sú registrovanými členmi SŠRA a chcú sa MSR zúčastniť budú musieť zaplatiť jednorazový registračný poplatok do SŠRA vo výške 50€ (50€ je suma rovnajúca sa ročnému členskému poplatku v SŠRA) týmto budú považované za pridružených členov SŠRA v roku 2013. V prípade registrácie pretekára (jednotlivca) ktorý sa chce zúčastniť bez klubovej príslušnosti ten bude považovaný za nečlena.

 

Štartovné:

pre členov a pridružených členov 11€ v kategóriách do 11 rokov,  

nečlenovia 15€

13€ v kategóriách nad 11 rokov,

nečlenovia 17€

Pri dvojitom štarte Kata aj Kumite +4€ za jednotlivca

 

Upozornenie:

účastníci turnaja sa ho zúčastňujú s vedomím toho, že organizátor nezodpovedá za možný úraz alebo zdravotné následky ktoré sa počas turnaja môžu prihodiť. Pri registrácii sú povinní predložiť dokument o zdravotnom stave. Pretekár pri registrácii predloží preukaz v ktorom má uvedenú klubovú príslušnosť. Hosťovanie na MSR SŠRA nie je dovolené.


System:

Pravidlá rozhodovania ESHRKF. Súťaž Kata kategórií od 12 rokov a starších prebieha bez Shitei kata, každé kolo iné kata. Platí pravidlo že v kategóriách 8 až 11 ročných si po dosiahnutie semifinálového kola je pretekár povinný si vybrať zo zoznamu Shitei kata, v semifinálovom kole a v kole o medailové umiestnenie si môže vybrať zo zoznamu Tokui kata. V každom kolo musí pretekár cvičiť iné kata. Zoznam kata Shitei a Tokui kata ESHRKF viď.dole. Minimálny počet pre konanie sa súťaže v kategórii sú štyria pretekári. Pokiaľ je v kategórii menej prezentovaných pretekárov, bude môcť štartovať pretekár ( v kata v staršej vekovej kateg. v kumite vo vyššej váhovej kateg.)

 

Rozhodcovia: zúčastnený klub je pri minimálnom počte štyroch registrovaných súťažiacich povinný zabezpečiť kvalifikovaného rozhodcu, jeho účasť je povinný nahlásiť do 20.5.2013 tak aby sme zabezpečili dostatok rozhodcov. Prosíme aj o zaslanie osobných údajov aj názov zdravotnej poisťovne.