KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SOV udelil vyznamenania členom vedenia SZK

                          

 

SOV pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku, udelil na slávnostnom zhromaždení čestnému prezidentovi SZK Ing. Tiborovi Mikušovi za výnimočný prínos pre olympijské hnutie a šport Zlatý odznak SOV.

Zároveň prezident SZK Ing. Daniel Líška obdržal ďakovný list Slovenskému zväzu karate za podporu SOV.

 

 

 

 

 

Fotogaléria