KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá SR družstiev žiakov, dorastencov, juniorov, seniorov

Dňa 1.6.2013 sa v Košiciach uskutočnili

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA družstiev žiakov, dorastencov, juniorov a seniorov 2013

 

Dátum:               1. jún 2013 (Sobota)
Miesto konania: Košice, Športová aréna SOŠ železničné , Palackého 14
Usporiadateľ:    KK Kretovič Košice v spolupráci s VUKABU, zodp. p. František Kretovič, 0905/321899, karate.kretovic@gmail.com
Organizátor:      SZK

Štartovné:        muži 33.- EUR za družstvo, ostatné kategórie 17,- EUR za družstvo

 

 

VÝSLEDKY:

 Poradie družstiev -MSR Družstvá 1.6.2013 Košice 

 Medailová štatistika MSR Družstvá 1.6.2013 Košice

 Štatistika účasti MSR Družstvá 1.6.2013 Košice

 

 

 

Propozície turnaja

 

Nominácia rozhodcov

 

Program prezentácie:
09.00 - 09.40 hod. KATA deti, žiaci, žiačky
09.40 - 10.00 hod. KATA dorastenci, dorastenky
10.00 - 10.20 hod. KATA muži, ženy
10.00 - 10.55 hod. KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
10.55 - 11.10 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
11.10 - 11.25 hod. KUMITE dorastenci, dorastenky
11.25 - 11.40 hod. KUMITE juniori, juniorky
11.40 - 12.00 hod. KUMITE seniori, seniorky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.30 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE ml.žiaci, ml.žiačky
- KUMITE st.žiaci, st.žiačky
- KUMITE dorastenci, dorastenky
- KUMITE juniori, juniorky
- KUMITE seniori, seniorky

 

Systém súťaže:

Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Ostaršenie povolené max.o 1 rok pre kumite.Pre kata ostaršenie netreba.Družstvo musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve. Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Jeden pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite. Ak sa pretekár na začiatku turnaja odprezentuje v jednom klube, nemôže počas turnaja zmeniť klubovú príslušnosť.
Pre kata družstiev platí:
Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.
Pre kumite družstiev platí:
Tréner (coach) musí pred začatím zápasu odovzdať súpisku pretekárov, v akom poradí nastúpia.


POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.

 

Pre kumite sú povinné chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.
Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.
Družstvo pre kumite musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.
Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia. Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.
Upozornenie:
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min..
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK.