KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Skúšky rozhodcov WKF

 

Kurz rozhodcov WKF - Montenegro


V dňoch 6.-9.júna 2013 sa v rámci Majstrovstiev Európy Regiónov v Čiernej hore konal Kurz rozhodcov spojený so záverečnými skúškami. Na kurze a skúškach sa zúčastnili aj rozhodcovia SZK, pričom ich úspešne absolvovali a získali následovné rozhodcovské kvalifikácie:


Imrich Bacskai- refree B a kata judge B
Ondrej Citenyi- kumite judge B a kata judge B
Martin Beca- kumite judge A

 

K úspešnej skúške Gratulujeme!