KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

16th Budapest Open 2013

Dňa 14.-15.9.2013 sa v Maďarsku konal 16th Budapest Open


Výsledky turnaja:

 

Results 14.-15.9.2013

Medal List 14.-15.9.2013

 

 

Komisia štátnej reprezetácie informuje, že turnaj 16. ročník Budapest Open je zaradený medzi prípravné turnaje na vrcholové podujatia pre celú širšiu reprezetáciu - od žiakov až po seniorov.

Pre kategóriu dorast, junior, U21 je tento turnaj zaradený ako nominačný na Majstrovstvá sveta v Španielsku 2013. Účasť bola sledovaná a body sú započítané do bodového rebríčka.

Prihlásenie na turnaj (pretekár sa musel registrovať cez klub), organizácia výjazdu ako aj ostatné náklady (štartovné) si hradil každý účastník sám, resp. na klubovej úrovni.

 

Oficiálna stránka turnaja:

http://www.budapest-open.hu