KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

1.kolo Slovenského pohára kadetov a juniorov

Dňa 12.októbra 2013 sa uskutočnilo 1.kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA KADETOV A JUNIOROV

 

VÝSLEDKY:

 

 Poradie pretekárov 1.SP J&K 12.10.2013 Galanta

 Štatistika účasti  1.SP  J&K 12.10.2013 Galanta

 Štatistika umiestnení 1.SP  J&K 12.10.2013 Galanta

 

 

Dátum: 12. október 2013 (Sobota)

Miesto konania: Galanta, Mestská športová hala

Usporiadateľ: Arkádia Galanta, M. Hajdák tel.: 0905/613 755
e-mail: osh@stonline.sk, milan.hajdak@wmx.sk


Organizátor: SZK

Štartovné: 10,- € za pretekára

 

Propozície turnaja_Galanta SP J&K 2013

 

Nominácia rozhodcov na 1.kolo SP dorast. a junior. 20.10.2012 Galanta:

 

HR:  M. Beca

TM:  I. Bácskai, M. Cisár, O. Cítenyi, F. Vorobeľ

R:

ZsZK:  E. Baďura, Z. Balázs, P. Bežák, J. Cséri, T. Kiss, M. Tóth

VÚKABU:  L. Blicha, J. Machala, S. Šimko, J. Valenta

SsZK:  J. Cisárik, R. Černák, P.Paulíny, V. Semaníková, M. Sihelník, M. Slížik

BÚK:  V. Jankó, J. Plachký, V. Polgár, Pavol Tuleja

AKB:  J. Kršák, J. Štefanides

TAUKA:  M. Košala, P. Lechman

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.00 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
09.00 - 09.45 hod. KATA starší juniori a juniorky
10.15 - 11.15 hod. KUMITE kadeti a kadetky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE juniori a juniorky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE starší juniori a juniorky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE kadeti a kadetky
- KUMITE juniori a juniorky
- KUMITE starší juniori a juniorky

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.


UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido). V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.

Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk