KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pohár SNP v karate 2013

27.10.2013 sa konal POHÁR SNP V KARATE  2013
28. ročník medzinárodného turnaja

Európsky turnaj univerzít v karate 19.ročník


 BANSKÁ BYSTRICA

S L O V E N S K O


Slovenský zväz karate, Slovenská asociácia univerzitného športu,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredoslovenský zväz karate,
Mesto Banská Bystrica, Centrum mládeže karate Banská Bystrica
Karate klub ŠK UMB Banská Bystrica

 

 

Poradie pretekárov

Statistika umietnení

Statistika klubov

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plagát turnaja SNP 2013

 

DÁTUM: 27. október 2013 (nedeľa)
MIESTO: BANSKÁ BYSTRICA - športová hala FHV UMB, ul.Tajovského 40

 

http://www.sportklub.umb.sk/Karate/karate.html

 

Propozície turnaja

Pohár SNP v karate 2013 - Prihláška

Pohár SNP v karate 2013 - Prihláška