KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Memorijalni Karate Cup Slavonski Brod 2013

Dňa 19.11.2013 sa uskutočnil 20. ročník medzinárodného turnaja v Slavonskom Brode - Chorvátsko.

20. MEMORIJALNI KARATE CUP "SLAVONSKI BROD 2013"

 

Výsledky turnaja:


Enriko Duška -         1.miesto kata cadet, 3.miesto kata young cadet
Marcela Lángová -   1.miesto young cadet - 50kg, 3.miesto kata cadet
Lukáš Meňuš -         1.miesto kata junior, 2.miesto kata senior
Dorota Balciarová1.miesto kata senior
Dávid Kostolník -     2.miesto kumite junior + 76kg

Ľubomír Demský -    1.miesto kumite 10-11 r., 1.miesto, 2.miesto kata

Patrik Tchur -           3.miesto kumite 12-13 r. - 45 kg

Terézia Smetanová - 2.miesto kumite cadet -47 kg

 

Výsledky turnaja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin turnaja

 

Nominácia reprezentantov:

 

Nominácia môže byť doplnená:

 

Kata:

Balciarová Dorota (KK Nové Zámky)

Meňuš Lukáš (Kachi Nitra)

Duška Enriko (Kachi Nitra)

Langová Marcela (Kumade TO)


Kumite:

Oriabincová Simona (CMK BB)

Kostolník Dávid (CMK BB)

Semaníková Veronika (CMK BB)

Langová Marcela (Kumade TO)

Frnda Matúš (Triumph Šurany)


Referee:

Baďura Peter

 

Organizačné informácie:

 

Odchod výpravy je 18.11.2013 (PIATOK) - o 10.00 hod. z Domu športu na Junáckej 6, Bratislava. Predpokladaný príchod je 20.11.2013 (NEDEĽA) v neskorých večerných hodinách do Domu športu na Junáckej 6, Bratislava. Zabezpečená preprava, štartovné, ubytovanie - večera a raňajky.

 

Účastnícky poplatok 20 € zaplatiť pri nástupe.


Účastníci musia mať platný cestovný pas, alebo občiansky preukaz.  Musia si uzavrieť poistenie liečebných nákladov a to na celý pobyt ako turisti a na deň turnaja ako športovci.