KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

2.kolo SP kadetov a juniorov

Dňa 23.11.2013 sa v Košiciach konalo 2.kolo Slovenského pohára kadetov a juniorov

 

 Poradie pretekárov  2.SP J&K 23.11.2013 Košice

 Štatistka účasti         2.SP J&K 23.11.2013 Košice

 Šatistika umiestnení  2.SP J&K 23.11.2013 Košice

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nominácia rozhodcov:

 

Hlavný rozhodca: M. Cisár


Tatami manažéri: I. Bácskai, M. Beca, O. Cítenyi, F. Kačík


Rozhodcovia: L. Blicha, J. Cseri, R. Černák, D. Čierna, J. Drobňák, J. Garabík, P. Hron, M. Jánošová, J. Jesenič, J. Kršák, L. Konrád, P. Lechman, J. Machala, J. Nemček, J. Plachký, P. Prna, M. Radúch, V. Semaníková, M. Slížik, Peter Tuleja, J. Valenta, A. Varga, D. Vysopal, R. Vorobeľ

 

Propozície turnaja

 

Dátum: 23.novembra 2013 (Sobota)

 

Miesto konania: Košice, Športová hala SOU železničné, Palackého 14

 

Usporiadateľ:

KK Kretovič Košice v spolupráci VUKABU
František Kretovič, tel.:0905/321899
karate.kretovic@gmail.com

 

Organizátor: SZK

 

Štartovné: 10,- € za pretekára

 

Ubytovanie: internát pri hale: p. Peter MAHUT, tel.: 0904 859 135


Program prezentácie:

08.30 - 9.00 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
09.00 - 09.45 hod. KATA starší juniori a juniorky
10.15 - 11.15 hod. KUMITE kadeti a kadetky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE juniori a juniorky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE starší juniori a juniorky
Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE kadeti a kadetky
- KUMITE juniori a juniorky
- KUMITE starší juniori a juniorky

 

Kategória:

Vek: Kata Kumite - vylučovací systém čas [sec] Kata Kumite

Starší juniori 18-20 rokov + -68,-78,+78 kg 120(180) 4. kyu 6. kyu
Staršie juniorky 18-20 rokov + -53,-60,+60kg 120 4. kyu 6. kyu
Juniori 16-17 rokov + -55,-61,-68,-76,+76 kg 120 4. kyu 6. kyu
Juniorky 16-17 rokov + -48,-53,-59,+59kg 120 4. kyu 6. kyu
Kadeti 14-15 rokov + -52,-57,-63,-70,+70 kg 120 5. kyu 6. kyu
Kadetky 14-15 rokov + -47,-54,+54 kg 120 (90) 5. kyu 6. kyu

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK (zn.Kaze, Adidas, Tokaido). V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk