KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Nové informácie pre súťažiacich a členov SZK

Nové informácie pre súťažiacich a členov SZK

 


- 22. februára. 2014 sa bude v Sabinove konať 1. kolo Slovenského pohára detí, žiakov, ml. dorastu, popri ktorom bude aj 1. kolo Slovenského pohára seniorov.


- 22. marca. 2014 sa budú v Žiline konať Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov, v rámci ktorých budú organizované aj Akademické Majstrovstvá Slovenska a Majstrovstvá Slovenska družstiev seniorov.