KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Fotogaleria z K1-Premier League/Youth World Cup Salzburg 2013

Fotogaléria