KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

M-SR seniorov jednotlivcov a družstiev + Akademické M-SR

Dňa 22.3.2014 sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a družstiev +  Akademické Majstrovstvá Slovenska.

 

 

VÝSLEDKY Majstrovstiev Slovenska seniorov jednotlivcov a družstiev:

 

 Poradie pretekárov MSR Seniorov 22.3.2014 Žilina

 Štatistika účasti MSR Seniorov 22.3.2014 Žilina

 Štatistika umiestnení  MSR Seniorov 22.3.2014 Žilina

 

VÝSLEDKY Akademických Majstrovstiev Slovenska:

 

Poradie pretekárov

Štatistika účasti

Śtatistika umiestnení

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SENIOROV JEDNOTLIVCOV A DRUŽSTIEV 2014

 

 

Dátum: 22.marca 2014 (SOBOTA)

Miesto konania: Žilina, Športové gymnázium Rosinská cesta

Usporiadateľ: AC UNIZA CVČ Žilina, Ing. Jozef Cisarik, tel: 00421 948 900 425, e-mail: cisarik.dodo@gmail.com

Organizátor: SZK

Štartovné:

Jednotlivci     - 15,00,- € za pretekára
Družstvá muži - 33,00,- € za družstvo

Družstvá ženy - 17,00,- € za družstvo

 

Propozície turnaja M-SR

 

UPOZORNENIE:
Donominácia účastnikov-pretekárov je možná prostredníctvom regionálnych zväzov !!!

 

Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!

 

Nominácia rozhodcov:

 

Hlavný rozhodca: M. Beca


Tatami manažéri: M. Cisár, O. Citenyi, F. Kačik


Rozhodcovia: Bacskai, Blicha, Bozogaň ml., Cisárik, Černák, Hajdák, Košala, Lechman, Machala, Nemček, Petrvalský, Plachký, Šimko, Štefanides, Tóth, Pavol Tuleja, Peter Tulej, Valenta, Vorobeľ, Vysopal

 

 

 

AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2014
KARATE

 

 

Dátum turnaja: 22.3.2014 (SOBOTA)

Miesto konania: Žilina, Športové gymnázium Rosinská cesta 4

Usporiadateľ:    AC UNIZA CVČ Žilina, SAUŠ, MŠVVAŠ SR

Organizátor:      SZK


Prihlášky: odoslať do 28.02.2014 predsedovi ŠK SAUŠ poštou, resp. e-mailom: prof. RNDr. František Kačík, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Katedra chémie, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.

V prihláške uviesť: meno a priezvisko, adresu, VŠ a fakultu, klub, súťažnú kategóriu a dátum narodenia.


Otvorenie: 22.03.2014 o 10:00 hod.

Riaditeľ súťaže: Ing. Jozef Cisárik, tel.: 0948 900 425, e-mail: cisarik.dodo@gmail.com

Predseda ŠK SAUŠ: prof. RNDr. František Kačík, PhD., tel.: 0907 438 039, e-mail: kacik@tuzvo.sk

Hlavný rozhodca: Ing. Martin Beca, PhD.

ŠTK: Ing. Milan Tabak, tel.: 0905 352 882, e-mail: tabak@nic.utc.sk


Podmienky účasti:

V súťaži štartujú súťažiaci na základe nominačných listov potvrdených predsedom ŠK SAUŠ, ktorí sa prihlásia do súťaže v určenom termíne. Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, diplom o ukončení štúdia, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej školy o návšteve maturitného ročníka.

Podmienky štartu:
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia - rok po ukončení VŠ štúdia 2012/2013, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2013/2014. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ študujúci v zahraničí. Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca a preukaz karate s platnou lekárskou prehliadkou.


Ubytovanie a strava: Zabezpečí a hradí usporiadateľ. Ubytovanie bude zabezpečené len pre účastníkov, ktorí o to požiadajú riaditeľa súťaže do 28.2.2014.

Cestovné: Hradí vysielajúci región, podľa pokynov SAUŠ.

 

Propozície turnaja Akademické M-SR