KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Oravský pohár 2014

Dňa 18.1.2014 sa uskutočnil ORAVSKÝ POHÁR - ORAVA CUP 2014

 

Poradie pretekárov

Štatistika klubov

Štatistika bodov

------------------------------------------------------------------------------------

Dátum konania: 18.Január 2014 (sobota)

Miesto konania: Gymnázium P.O.Hviezdoslava , Hviezdoslavovo nám. 026 01 Dolný Kubín.

Usporiadateľ: KK Dolný kubín , Marek Radúch, 0903 446 376

Štartovné a prihlášky:  10 € jedna kategória, 15 € dve kategórie.

Súpisku posielajte na m.raduch@gmail.com, m.raduch@centrum.sk

 

Pravidlá:
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.
Modré a červené chrániče rúk, chránič zubov, modré a červené chrániče priehlavkov, chrániče holení (jedna farba stačí), chránič na hrudník pre dievčatá sú povinné. Maska a chránič trupu sú voliteľné.

Súťaž je otvorená pre všetky kluby SZK. Rozhodcovia klubov su vítaný.
Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií.

 

Program súťaže:
Prezentácia
9:15 - 9:50 - Prezentácia kata
10:00 - 11:00 - Prezentácia kumite
10:00 - 12:00 - začiatok kategórie kata
12:00 - vyhodnotenie súťaže kata, slávnostný nástup,
12:30 - kategórie kumite


Sútažné kategórie:

KATA:
Nováčikovia 5-9 rokov Taikyoku džodan 1,2 čudan 1,2 (spolu dievčatá aj chlapci)
mladší žiaci, mladšie žiačky (do 10 rokov)
starší žiaci, staršie žiačky (10-11 rokov)
ml. dorastenci, ml. dorastenky: (12-13 rokov)
kadeti, kadetky (14-15 rokov)
juniori, juniorky (16-17 rokov)
starší juniori a juniorky (18-20 rokov)

KUMITE:
Chlapci 8-9 rokov -30 kg( 60 s)
Chlapci 8-9 rokov +30 kg( 60 s)
Chlapci 10-11 rokov -35kg( 90 s)
Chlapci 10-11 rokov -40 kg( 90 s)
Chlapci 10-11 rokov +40 kg( 90 s)
Chlapci 12-13 rokov -40 kg( 90 s)
Chlapci 12-13 rokov -45 kg( 90 s)
Chlapci 12-13 rokov +45 kg( 90 s)
Dievčatá 8-9 rokov -30 kg( 60 s)
Dievčatá 8-9 rokov +30 kg( 60 s)
Dievčatá 10-11 rokov -30 kg( 90 s)
Dievčatá 10-11 rokov -35kg( 90 s)
Dievčatá 10-11 rokov -40 kg( 90 s)
Dievčatá 10-11 rokov +40 kg( 90 s)
Dievčatá 12-13 rokov -40 kg( 90 s)
Dievčatá 12-13 rokov -45 kg( 90 s)
Dievčatá 12-13 rokov +45 kg( 90 s)
Kadeti: -52,-57,-63,-70, +70 kg (14-15 rokov, 120 s)
Kadetky: -47,-54,+54 kg (14-15 rokov, 120 (90) s)
Juniori: -55, -61, -68, -76, + 76 kg (16-17 rokov, 120 s)
Juniorky: -48, -53, -59, +59 kg (16-17 rokov, 120 s)
Muži: 18 + -75, +75kg kumite 180 sec.
Ženy: 18 + -61, +61 kg kumite 180 sec.

 

Ceny:
Poháre - pre prvé miesta
Medaile a diplomy - 1.,2.-3 miesta.

Tešíme sa na Vašu účasť