KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

NŠC ocenilo najúspešnejších športovcov 2013

Národné športové centrum (NŠC) ocenilo najúspešnejších športovcov v roku 2013.

 

      Ocenenie odovzdali športovcom a ich trénerom v športovej hale Mladosť štátny tajomník školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba, prezident Slovenského olympijského výboru František Chmelár, generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR Ladislav Čambal, a riaditeľ Národného športového centra Boris Čavajda.

      

      Gratulujeme týmto našim reprezentantkám, ktoré boli medzi ocenenými športovcami:

 

Jana Vojtikevičová  (Tréner - Ján Longa)

Dorota Balciarová   (Tréner - Peter Baďura)

Dominika Tatárová (Tréner - Jozef Poliak)

 

 

 

Fotogaléria