KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí, žiakov a ml.dorast 1.kolo + Slovenský pohár seniorov

SLOVENSKÝ POHÁR
DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV
1. kolo

 

Dátum: 22.februára 2014 (sobota)
Miesto konania: SABINOV, Športová hala, Komenského 40
Usporiadateľ: KK Katsudo Sabinov , p. J.Semaník, 0918 563 455, e-mail: semanik@kkkatsudo.sk

Organizátor: SZK
Štartovné: 11,- € za pretekára

 

VÝSLEDKY:

 

 Poradie pretekárov I.kolo SP detí a mládeže a SP seniorov 22.2.2014 Sabinov

 

 Štatistika účasti I.kolo SP detí a mládeže a SP seniorov 22.2.2014 Sabinov

 

 Štatistika umiestnení I.kolo SP detí a mládeže a SP seniorov 22.2.2014 Sabinov

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nominácia rozhodcov:

 

Hlavný rozhodca: J. Valenta


Tatami manažéri: M. Cisár, O. Citenyi, J. Machala, Pavol Tuleja, F. Vorobeľ


Rozhodcovia: R. Bagita, L. Blicha, P. Bozogaň ml., R. Černák, D. Čierna, J. Drobňák, J. Garabík, M. Hajdák, P. Hron, J. Jesenič, L. Konrád, F. Kretovič ml., P. Križan, P. Lechman, P. Modránszky, J. Nemček, E. Petrvalský, J. Plachký, P. Prna, J. Sedláček, V. Semaníková, Veronika Semaníková, P. Schuster, J. Štefanides, M. Tóth, Peter Tuleja, R. Varkondi, R. Vorobeľ, D. Vysopal, M. Žbodák


Program prezentácie:

08.30 - 9.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci, ml.dorastenky
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Propozície turnaja


SLOVENSKÝ POHÁR
SENIOROV

 

Dátum: 22.februára 2014 (sobota)
Miesto konania: SABINOV, Športová hala, Komenského 40
Usporiadateľ: KK Katsudo Sabinov, p. J.Semaník, 0918 563 455, e-mail: semanik@kkkatsudo.sk

Organizátor: SZK
Štartovné: 10,- € za pretekára

 

Program prezentácie:
09.15 - 09.50 hod. KATA ženy, muži
10.15 - 11.00 hod. KUMITE ženy, muži


Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.00 hod. - Slávnostné otvorenie, vyhlásenie výsledkov kata
11.30 hod. - KUMITE muži, ženy

 

Propozície turnaja

 

UPOZORNENIE ŠTK ! ! !

Žiadam všetkých predsedov klubov alebo ich zástupcov o zaslanie zoznamu nových pretekárov na doplnenie do databázy.

Údaje musia obsahovať: MENO,PRIEZVISKO,DÁTUM NARODENIA,KLUBOVÁ PRÍSLUŠNOSŤ.

Zoznamy poslať na adresu: setnicky@elnet.sk  alebo lsetnicky@zoznam.sk .