KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Dodatočný seminár rozhodcov SZK

Na základe viacerých vašich podnetov sa Rozhodcovská komisia SZK rozhodla, že zorganizuje ešte jeden

DODATOČNÝ SEMINÁR PRE ROZHODCOV SZK (pravidelný seminár v zmysle Štatútu komisie rozhdocov).

 

Seminár sa bude konať: pred MSR v Žiline, t.j. v piatok 21.3.2014 so začiatkom o 19,00 hod.

Miesto: Žilina, Športové gymnázium Rosinská cesta 4.


Program seminára:

18,45 - 19,00: prezentácia rozhodcov

19,00 - 19,20: úvod - prezentácia predsedu RK SZK

19,20 - 20,10: pravidlá kumite

20,10 - 20,30: pravidlá kata

20,30 - 21,00: test z pravidiel kumite a z pravidiel kata

 

Seminára sa môže zúčastniť každý rozhodca zo SR, ktorý má platnú rozhodcovskú kvalifikáciu (rozhodcovskú triedu, rozhodcovský kvalifikačný stupeň), je členom SZK a má záujem rozhodovať na súťažiach SZK. Podmienkou účasti nie je predchádzajúca prax v rozhodovaní na súťažiach SZK.
Ubytovanie z piatka na sobotu je možné zabezpečiť na náklady SZK v nutnom prípade. Prosím, nahláste záujem o seminár, prípadne aj o ubytovanie na tento email čo najskôr, najneskôr však do 28.2.2014.


UPOZORNENIE - OPRAVNÉ TESTY!

Rozhodcovia, ktorí sa zúčastnili seminára v Galante alebo v Košiciach a boli neúspešní, resp. nie sú spokojní s ich výsledkom, si môžu opraviť testy a získať tak príslušnú licenciu.

Títo rozhodcovia nemusia absolvovať seminár v Žiline a môžu využiť možnosť písať opravné testy pred súťažou v sobotu 22.3.2014 o 8,00 hod. v Športovom gymnáziu na Rosinskej ceste 4, Žilina. Prosím, nahláste záujem písať testy čo najskôr, najneskôr však do 28.2.2014.

 

S pozdravom


Martin Beca
predseda RK SZK