KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí, žiakov a ml.dorast 2.kolo

SLOVENSKÝ POHÁR
DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV
2. kolo

VÝSLEDKY:

 

  Poradie pretekárov 2.kolo SP detí a mládeže 9.3.2014 Komárno

  Štatistika účasti 2.kolo SP detí a mládeže 9.3.2014 Komárno

  Štatistika umiestneni 2.kolo SP detí a mládeže 9.3.2014 Komárno

 

 

  Sumárny rebríček po 2.SP detí a mládeže - NOVÉ !!!

 

    Sumárny rebríček  2.kole SP detí a mládeže 9.3.2014 v Komárne

 

 

 

 

 

Propozície turnaja

 

Dátum: 9.marca 2014 (nedeľa)
Miesto konania: Komárno, Športová hala, ul.Športová
Usporiadateľ: ABC Komárno, Peter Maťa, mob.:0905/354041, email: fireman@kssk.sk

Organizátor: SZK
Štartovné: 11,- € za pretekára


Nominácia rozhodcov:

 

Hlavný rozhodca: M. Hajdák


Tatami manažéri:
M. Cisár, F. Vorobeľ, J. Valenta, M. Beca, F. Kačik


Rozhodcovia:
R. Bagita, M. Baranyi, P. Bozogaň ml., R. Černák, D. Čierna, J. Garabík, P. Hron, M. Jánošová, J. Jesenič, L. Konrád, M. Košala, P. Kožák, J. Machala, P. Modránszky, J. Nemček, P. Paulíny, J. Plachký, P. Prna, J. Sedláček, V. Semaníková, M. Slížik, J. Štefanides, M. Tóth, Pavol Tuleja, R. Varkondi, R. Vorobeľ, M. Žbodák

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.45 hod.   KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci, ml.dorastenky
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky


Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Kategória: Vek: Kata Kumite - vylučovací systém čas [sec]
Chlapci 5-7 rokov + -20, -24, -28, +28 kg 60
Dievčatá 5-7 rokov + -20, -24, -28, +28 kg 60
Mladší žiaci 8-9 rokov + -24, -28, -32, +32 kg 60
Mladšie žiačky 8-9 rokov + -25, -30, -35, +35 kg 60
Starší žiaci 10-11 rokov + -30, -35, -40, +40 kg 90
Staršie žiačky 10-11 rokov + -35, -40, +40 kg 90
Mladší dorastenci 12-13 rokov + -40, -45, -50, +50 kg 120
Mladšie dorastenky 12-13 rokov + -40, -45, +45 kg 120

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Vyhlasovať výsledky a odovzdávať ceny sa budú priebežne.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!