KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

GP SLOVAKIA 2014

34. ROČNÍK VEĽKEJ CENY SLOVENSKA / 34.thGRAND PRIX SLOVAKIA
 pre kategórie kadetov, juniorov, U21, seniorov / cadet, junior, U21, senior

 

VÝSLEDKY:

 

 

 Poradie pretekárov Grand Prix Slovakia 13.4.2014

 Štaistika umiestnení Grand Prix Slovakia 13.4.2014

 Štatistika účasti Grand Prix Slovakia 13.4.2014

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZMENA   !!! - Dvojitý štart je povolený - s ostaršením.

CHANGE !!! - Double start is permitted.

 

Dátum turnaja: 13. apríl 2014 (NEDEĽA)
Miesto konania: Bratislava, Športová hala Pasienky, Trnavská cesta

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Date of competition: 13th April 2014 (SUNDAY)
Competition venue: Bratislava, Sport Hall Pasienky, Trnavská cesta, Slovakia

 

Štartovné:

15 € za kategóriu
20 € za dvojitý štart
30 € za družstvo

-----------------------------------------

Entry fee:

15 € one competition category,
20 € two competition categories
30 € team categories

 

NÁVOD NA ONLINE REGISTRÁCIU !!!

 

ONLINE registrácia:  

 

                             

1. kliknite na ikonku "online registration"

2. najskôr musíte zaregistrovať klub
3. následne registrovať jednotlivých súťažiacich

Uzávierka: súpisky treba zaslať najneskôr do 10. apríla 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE registration:  

1. click "online registration"
2. first you have to registrate CLUB
3. than registrate participants one by one

Deadline: Please return online / e-mail Entry form till 10th April, 2014 and inform us about the time of your arrival / departure to / from Bratislava.

 

PROGRAM TURNAJA:

08.00 - 08.50 Prezentácia kata všetky kategórie jednotlivci & družstvá

08.50 - 11.00 Váženie a prezentácia kumite všetky kategórie jednotlivci & družstvá

09.00 - 11.00 Kata U21, Juniori, Kadeti, Seniori jednotlivci & družstvá
11.00 - 11.30 Slávnostné otvorenie turnaja


Upozornenia:

Chrániče nôh sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF, SZK. V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže. Chrániče trupu „Body protectors" sú pre všetky vekové kategórie povinné, chrániče tváre „Face masks" sú pre kadetov voliteľné.

 

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.


Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na web stránke SZK www.karate.sk

 

Súťažné kategórie:


Kategórie SENIORI (18 rokov a starší):
Muži -60, -67, -75, -84, +84 kg

Muži kata
Ženy -50, -55, -61, 68, +68 kg

Ženy kata

 

Kategórie U21 (18-20 roční):
Muži -68, -78, +78 kg

Muži kata
Ženy -53, -60, +60 kg

Ženy kata


Kategórie JUNIORI (16-17 roční):
Muži -55, -61, -68, -76, +76 kg

Muži kata
Ženy -48, -53, -59, +59 kg

Ženy kata

 

Kategórie KADETI (14-15 roční):
Muži -52, -57, -63, -70, +70 kg

Muži kata
Ženy -47, -54, +54 kg

Ženy kata

 

KUMITE TEAM:

Kategórie SENIORI (18 rokov a starší)

Kategórie JUNIORI (16-17 roční)

 

Muži (3+1) Muži
Ženy (3+1) Ženy

 

KATA TEAM:

Kategórie SENIORI (16 rokov a starší)

Kategórie JUNIORI (14-17 roční)