KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

10. Majstrovstvá Slovenskej Šito Ryu Asociácie

10. ročník MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ ŠITO RYU ASOCIÁCIE

 

 

Poradie pretekárov

Štatistika klubov

Štatistika umiestnení

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dátum konania : 29. marca 2014 (sobota)

Miesto konania : Nové Zámky, Stolnotenisová hala, Jirásková ulica

Program :

registrácia pretekárov - 08.00 hod. začína kategóriou kata detí atď.
        začiatok súťaže - 09.00 hod. kata detí, žiakov atď.

 

Bulletin turnaja

 

Podmienky:

Majstrovstiev sa môže zúčastniť klub alebo individuálna osoba za nasledovných podmienok:
Klub ktorý nemá uhradený ročný poplatok v SŠRA bude musieť uhradiť registračný poplatok vo výške 50€ ktorý sa rovná ročnému poplatku člena SŠRA,
týmto bude považovaný za pridruženého člena SŠRA.
Jednotlivci bez klubovej príslušnosti ktorí sa budú chcieť zúčastniť majstrovstiev budú mať zvýšené štartovné (ročný poplatok individuálneho člena
SŠRA je 15€ ).
Štartovné:

kategórie do 13 rokov - za registrovaného a pridruž. člena klubu v SŠRA 12€
kategórie nad13 rokov - za neregistrovaného nečlena 17€
kategórie nad 13 rokov - za registrovaného a pridruž. člena klubu v SŠRA 14€
kategórie nad 13 rokov - za neregistrovaného nečlena 19€
pri dvojitom štarte kata aj kumite +5,-€ za jednotlivca
Upozornenie:
účastníci turnaja sa ho zúčastňujú s vedomím toho, že organizátor nezodpovedá za možný úraz alebo zdravotné následky ktoré sa počas turnaja môžu prihodiť.

 

 

.