KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí, žiakov a ml.dorast 3.kolo

SLOVENSKÝ POHÁR
DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV, 3. kolo

 

 

VÝSLEDKY :

 

 Poradie pretekárov 3.kolo SP detí a mládeže 26.4.2014 Tvrdošín

 Štatistika účasti 3.kolo SP detí a mládeže 26.4.2014 Tvrdošín

 Štatistika umiestnení 3.kolo SP detí a mládeže 26.4.2014 Tvrdošín

 

Finálny rebríček z SP a postupová listina  bude umiestnená pri propozíciach na MSR detí a mládeže:

http://www.karate.sk/797/majstrovstva-slovenska-deti-ziakov-a-ml-dorast-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dátum: 26.apríla 2014 (sobota)
Miesto konania: TVRDOŠÍN , Športová hala, Školská 837
Usporiadateľ: KK Trstená, Jozef Štefanides, mob.: 0903/519 945, email: stefanides@pobox.sk

Organizátor: SZK
Štartovné: 11,- € za pretekára

 

Propozície turnaja

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci, ml.dorastenky
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Vyhlasovať výsledky a odovzdávať ceny sa budú priebežne.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!