KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska detí, žiakov a ml. dorast.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014
DETÍ, MLÁDEŽE a ML.DORASTU

 

 

 Poradie pretekárov MSR detí a mládeže 17.5.2014 Partizánske

 

 Štatistika účasti MSR detí a mládeže 17.5.2014 Partizánske 

 

 Štatistika umiestnení MSR detí a mládeže 17.5.2014 Partizánske

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY:

Dátum: 17.mája 2014 (sobota)
Miesto konania: Partizánske, ŠH - Partizánske - Februárová ulica č. 11
Usporiadateľ: KK DRAP Partizánske, Peter HNYK, Tel.: 0907/579376

 

Propozície turnaja

 

 Sumárny rebríček SP detí a mládeže, a víťazi SP 2014

 

NOVÉ !!!!! Kompletná štartovná listina - 13.5.2014

 

 Štartovná listina na MSR detí a mládeže 2014

 

Organizátor: SZK
Štartovné: 15,- € za pretekára

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci, ml.dorastenky
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky


Program súťaže:

10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

Systém súťaže:
Štart na základe štartovnej listiny!
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre všetky kategórie sú povinné chrániče hrudníka - BODY PROTECTOR.
Vyhlasovať výsledky a odovzdávať ceny sa budú priebežne.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!