KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

17.ročník "Galanta Karate Cup" Otvorené Majstrovstvá ZsZK detí, žiakov, dorastencov a seniorov

17. ročník „GALANTA KARATE CUP"
OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ ZsZK
DETÍ, ŽIAKOV, DORASTENCOV a SENIOROV

 

Poradie pretekárov

Štatitika účasti

Medailová bilancia

---------------------------------------------------------------------------------------

Propozície turnaja

 

Termín konania: 10. 5. 2014 (Sobota)

 

Miesto konania: Galanta, Mestská Športová Hala

 

Program:

registrácia pretekárov - 08.15 hod. začína kategóriou kata detí atď.
začiatok súťaže - 09.30 hod. kata detí, žiakov atď.


Štartovné: 10,-€ v prípade dvojitého štartu 13,-€

 

Ceny: súťažiaci na 1-3 mieste diplom a medaila, najúspešnejšie tri kluby získavajú poháre

 

Informácie: tel/fax.0356422082, gsm:090373755, email: zsz.karate@nextra.sk

 

Podmienky účasti:
a) registrácia samostatne alebo prostredníctvom oddielu, klubu v zmysle súťažného poriadku SZK alebo ZsZK, s platným preukazom.

SYSTEM: Pravidlá rozhodovania WKF/SZK, váhové kategórie stanovené Organizačnou komisiou. V súťažiach Kata v kategóriách 5 až 9 ročných sa vyžadujú minimálne dve Kata, pre ostatné vekové kategórie platí pravidlo každé kolo iné Kata. V kategóriách 10-13 ročných po dosiahnutie semifinálového kola cvičia súťažiaci povinné Shitei Kata viď.zoznam. V semifinálovom a kolách v ktorých sa súťaží o mediale cvičia akékoľvek Karate Kata.
Minimálny počet pre konanie sa súťaže v kategórii sú štyria pretekári. Pokiaľ je v kategórii menej pre-zentovaných pretekárov, bude môcť štartovať pretekár ( v kata v staršej vekovej kateg. v kumite vo vyššej váhovej kateg.) Súťaž prebieha s plnou repasážou.

 

Rozhodcovia: zúčastnené kluby ZsZK sú povinné zabezpečiť kvalifikovaného rozhodcu. Ak Klub ktorý nie je členom ZsZK registruje viac ako päť pretekárov je taktiež povinný zabezpečiť rozhodcu - v prípade že rozhodcu nezabezpečí bude klubu uložená penalizácia 20,-€ .