KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska družstiev žiakov, dorastencov a juniorov

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2014
družstiev žiakov, dorastencov a juniorov.

 

VÝSLEDKY:

 

 Poradie pretekárov MSR družstiev 31.5.2014 Košice

 

 Štastistika účasti MSR družstiev 31.5.2014 Košice

 

 Štatistika umiestnení MSR družstiev 31.5.2014 Košice

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dátum: 31.mája 2014(Sobota)
Miesto konania: Košice, Športová aréna SOŠ železničné, Palackého 14
Usporiadateľ: KK Kretovič Košice v spolupráci s VUKABU, zodp. p. František Kretovič, 0905/321899 karate.kretovic@gmail.com
Organizátor: SZK

Štartovné:   17,- EUR za družstvo

 

Propozície turnaja

 

Systém súťaže: Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF.
Ostaršenie povolené max.o 1 rok pre kumite. Pre kata ostaršenie netreba. Družstvo musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Jeden pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite.
Ak sa pretekár na začiatku turnaja odprezentuje v jednom klube, nemôže počas turnaja zmeniť klubovú príslušnosť.
Pre kata družstiev platí:
Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.
Pre kumite družstiev platí:
Tréner (coach) musí pred začatím zápasu odovzdať súpisku pretekárov, v akom poradí nastúpia.
!!! Pre VŠETKY KATEGÓRIE sú POVINNÉ BODY PROTECTORY (chránič hrudníka)!!!
Pre kumite sú povinné chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.
Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.
Družstvo pre kumite musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.
Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia, ani štart pretekára v inom družstve kata alebo kumite v danej súťaži.
Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.
Upozornenie:
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min.. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK.