KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

18.ročník Veľkej ceny mládeže/18th Grand Prix Slovakia of YOUTH 2014

Dňa 14.6.2014 sa v BRATISLAVE uskutočnil

18. ročník Veľkej ceny MLÁDEŽE

 


 

18th Grand Prix Slovakia of YOUTH 2014

 

 VÝSLEDKY/RESULTS:

 

 Poradie pretekárov 18. ročník Veľkej ceny MLÁDEŽE 14.6.2014

 

 Štatistika účasti 18. ročník Veľkej ceny MLÁDEŽE 14.6.2014

 

 Štatistika umiestnení 18. ročník Veľkej ceny MLÁDEŽE 14.6.2014

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Propozície turnaja_svk verzia

Bulletin_eng version


Dátum turnaja: 14. jún 2014 (Sobota)
Miesto konania: Bratislava, Športová hala Pasienky, Trnavská cesta

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Date of competition: 14th June 2014 (SATURDAY)
Competition venue: Bratislava, Sport Hall Pasienky, Trnavská cesta, Slovakia

 

Štartovné:

15 € za 1 indiv. kategóriu

20 € za 2 indiv. kategórie
  5 € za ďalšiu kategóriu (max. 4 kategórie- 2x kata+2x kumite)

 

Kata     - max. 2 kategórie s ostaršením
Kumite - max. 2 kategórie s ostaršením

-----------------------------------------

Entry fee:

15 € for one individual category
20 € for two individual categories
 5 € for further entries/category (max. 4 categories- 2x kata + 2x kumite)

 

Kata     - max. 2 categories in different age categories
Kumite - max. 2 kategories in different age categories

 

ONLINE registrácia:


1. kliknite na ikonku "online registration"
2. najskôr musíte zaregistrovať klub
3. následne registrovať jednotlivých súťažiacich

 

Uzávierka: súpisky treba zaslať najneskôr do 11. júna 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------

ONLINE registration:

1. click "online registration"
2. first you have to registrate CLUB
3. than registrate participants one by one

 

Deadline: Please return online / e-mail Entry form till 11th June, 2014 and inform us about the time of your arrival / departure to / from Bratislava.

karate@karate.sk


CHRÁNIČE:

podľa pravidiel WKF. Chrániče rúk a nôh sú povinné vo farbe modrej resp. červenej-homologizované WKF, SZK. V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže. Chrániče trupu „Body protectors" a chrániče tváre „Face mask" sú pre vekové kategórie doborovoľné.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTECTIONS:

According WKF rules with complements of Organizing Committee, gum shield, red, blue fist, shin & instep protector. Body protector and Face mask are optional.

 

INSURANCE:

It is recommended that all participants and members of delegations must effect their own medical and personal trip insurance. Organizer of tournament is taking no liability for these concepts.

 

PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽ KATA:

v kategóriách 5-7 r. & 8-9 r. pretekár počas súťaže musí vykonať minimálne 2 odlišné kata zo zoznamu SHITEI KATA (viď nižšie)
v kategóriách 10-11 r. & 12-13 r. musia až po semifinálové kata vykonať v každom kole odlišné kata zo zoznamu SHITEI KATA (viď nižšie). V semifinálových kolách a v medailových kolách (finále, zápas o 3. miesto) môžu súťažiaci cvičiť akékoľvek tradičné Karate kata
v kategóriách 14 rokov a starší - pretekári môžu cvičiť akékoľvek tradičné Karate kata

SHITEI KATA ZOZNAM:
Taikyoku katas & Juni No Katas, Hean/Pinan 1 - 5, Gekisai Dai Ichi - Ni, Fukyugata 1 - 2, Shinsei 1 -2, Chi No Kata, Te No kata, Saifa, Seienchin, Seyunchin, Shisochin, Seipai, Bassai Sho - Dai, Jion, Jitte
Kosokun Sho - Dai, Kanku Sho - Dai, Kushanku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RULES FOR KATA COMPETITION:

AGE 5 - 7 years & 8 - 9 years, must perform minimum two different kata from down listed Shitei kata.
AGE 10 - 11 years & 12 - 13 years, must perform different kata for each elimination round, till reaching semifinal round competitor must choose from down listed Shitei kata. In semifinal round and all medals bouts competitors can perform any karate Kata.
AGE 14 years and older categories all rounds any Karate Kata.
SHITEI KATA LIST:
Taikyoku katas & Juni No Katas, Hean/Pinan 1 - 5, Gekisai Dai Ichi - Ni, Fukyugata 1 - 2, Shinsei 1 -2, Chi No Kata, Te No kata, Saifa, Seienchin, Seyunchin, Shisochin, Seipai, Bassai Sho - Dai, Jion, Jitte
Kosokun Sho - Dai, Kanku Sho - Dai, Kushanku

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

dievčatá, chlapci 5 - 7 -20, -24, -28, +28kg kata,
chlapci 8 - 9              -24, -28, -32, +32kg kata, kumite
dievčatá 8 - 9            -25, -30,-35, +35 kg kata, kumite
mladší žiaci 10 -11       -30, -35, -40, +40 kg kata, kumite
mladšie žiačky 10 - 11  -35, -40, +40 kg kata, kumite
starší žiaci 12 - 13 -40, -45, -50, +50 kg kata, kumite
staršie žiačky 12 - 13   -40, -45, +45 kg kata, kumite
dorastenci 14 - 15       -52, -57, -63, -70, +70 kg kata, kumite
dorastenky 14 -15       -47, -54, +54 kg kata, kumite
juniori 16 -17              -55, -61, -68, -76, +76 kg kata, kumite
juniorky 16 -17            -48, -53,- 59, +59 kg kata, kumite

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Boys, Girls 5 - 7 -20, -24, -28, +28kg kata, kumite
Boys 8 - 9 -24,  -28, -32, +32kg kata, kumite
Girls 8 - 9          -25, -30,-35, +35 kg kata, kumite
Boys 10 -11       -30, -35, -40, +40 kg kata, kumite
Girls 10- 11        -35, -40, +40 kg kata, kumite
Boys 12- 13       -40, -45, -50, +50 kg kata, kumite
Girls 12- 13        -40, -45, +45 kg kata, kumite
Boys 14 -15       -52, -57, -63, -70, +70 kg kata, kumite
Girls 14 -15        -47, -54,+54 kg kata, kumite
Boys 16 -17       -55, -61, -68, -76, +76 kg kata, kumite
Girls 16 -17        -48, -53,- 59, +59 kg kata, kumite

 

PROGRAM TURNAJA:
08.00 - 08.50 Prezentácia kata všetky kategórie
08.50 - 11.00 Váženie a prezentácia kumite všetky kategórie
09.00 - 11.00 Kata - eliminácie, repasáže, finále 5-7, 8-9, 10-11, 12-13 atď.
11.00 - 11.30 Slávnostné otvorenie turnaja
11.30 Kumite - eliminácie, repasáže, finále 5-7, 8-9, 10-11, 12-13 atď.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM - TIME TABLE:

08.00 - 08.50 Registration will start with kata
08.50 - 11.00 Weigh-in all categories kumite
09.00 - 11.00 Kata eliminations, repasages, finals from 5-7 etc.
11.00 - 11.30 OPENING CEREMONY
11.30 Kumite eliminations, repasages, finals from 5-7 etc.

 

 

 

Fotogaléria