KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Homologizované chrániče

WKF a EKF formou listu upozorňuje, že:


Od 01.06.2014, WKF homologizované značky (ADIDAS – ARAWAZA - BUDO NORD - DAEDO - HAYASHI – TOKAIDO – SHUREIDO - WESING) a EKF homologizované značky (SMAI – PRIDE - WACOKU – BEST SPORT) sú oprávnené vybrať si označenie ich chráničov (protektorov) dvoma spôsobmi:

 

1. Označenie s logom WKF (EKF) a legendou "Approved" (schválený), bez dátumu 2012 - 2015:

 

 

2. Označenie s logom WKF (EKF) a legendou "Approved" (schválený) a s dátumom 2012 - 2015:

 

Letter printed WKF Protective Gear 2012-2015

Letter printed EKF Homologated Items 2012 - 2015