KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Fotogaléria z Akademických majstrovstiev sveta 2014

Fotografie:  Miroslav Slížik, archív pretekárov, oficiálny fotograf podujatia DoA photography

Fotogaléria