KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Inšpiratívne tréningové videa

Komisia štátnej reprezentácie po dohovore s účastníkmi seminára pre trénerov v Košiciach zverejňuje inšpiratívne linky na jednotlivé videa.

 

RAFAEL AGHAYEV

 

  

 

  

 

 

STANISLAV HORUNA

 

  

 


LEFEVRE

- tréning s Aghayevom

 

  

 

- tréning - Tzanos, Lucraft, team Indonézie

 

  

 

 

KATA - USAMI, DIAZ, KYUNA, BOTTARO

 

  

 

  

 

KATA TEAM - ženy, muži

 

  

 

ASHI - BARAI

 

 

ZÁPASY

- muži

 

  

 

 

 

- ženy