KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Seminár pre trénerov - Košice

Dňa 21.06.2014 sa konal v Košiciach seminár zameraný na teóriu, ktorého cieľom bolo odovzdať trénerom informácie o trendoch v súťažnom karate - v kata aj v kumite.

 

Prostredníctvom odborných prednášok a analýzy video ukážok mali účastníci možnosť oboznámiť sa s tréningami svetových pretekárov a samotnou aplikáciou tréningov v zápasoch (kata, kumite) na vrcholových súťažiach WKF.

 

Seminár viedli Ing. Daniel Líška a Mgr. Peter Macko, PhD.

 

Vo fotogalérii Vám prinášame fotografie z tohto podujatia.

 

Použité a analyzované videá na seminári si môžete pozrieť tu.

 

 

Fotogaléria