KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácia z WKF o homologizácii chráničov

WKF dáva do pozornosti nasledujúcu informáciu týkajúcu sa homologizácie chráničov:

 

List WKF týkajúci sa platnosti chráničov s dátumom 2012-2015