KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Zmeny schválené Výkonným výborom SZK

Výkonný výbor Slovenského zväzu karate schválil materiály, ktoré budeme po spracovaní postupne zverejňovať.

 

Zmeny schválené VV SZK ku dňu 5.9.2014

 

1.      1. Schválenie nových vekových a váhových kategórií

 

Pôvodné kategórie

 

Nové kategórie

KATEGÓRIA 5 -7 roční

 

KATEGÓRIA 6 -7 roční

KATA dievčatá 5-7 F 

 

KATA dievčatá 6-7 F 

KATA chlapci 5-7 M 

 

KATA chlapci 6-7 M 

KUMITE dievčatá 5-7 F -20 kg 

 

KUMITE dievčatá 6-7 F -20 kg 

KUMITE dievčatá 5-7 F -24 kg 

 

KUMITE dievčatá 6-7 F -24 kg 

KUMITE dievčatá 5-7 F -28 kg 

 

KUMITE dievčatá 6-7 F -28 kg 

KUMITE dievčatá 5-7 F +28 kg 

 

KUMITE dievčatá 6-7 F +28 kg 

KUMITE chlapci 5-7 M -20 kg 

 

KUMITE chlapci 6-7 M -22 kg 

KUMITE chlapci 5-7 M -24 kg 

 

KUMITE chlapci 6-7 M -26 kg 

KUMITE chlapci 5-7 M -28 kg 

 

KUMITE chlapci 6-7 M -30 kg 

KUMITE chlapci 5-7 M +28 kg

 

KUMITE chlapci 6-7 M +30 kg

     

Pôvodné kategórie

 

Nové kategórie

KATEGÓRIA 8 - 9 roční

 

KATEGÓRIA 8 - 9 roční

KATA ml.žiačky 8-9 F 

 

KATA ml.žiačky 8-9 F 

KATA ml.žiaci 8-9 M

 

KATA ml.žiaci 8-9 M

KUMITE ml.žiačky 8-9 F -25 kg

 

KUMITE ml.žiačky 8-9 F -27 kg

KUMITE ml.žiačky 8-9 F -30 kg 

 

KUMITE ml.žiačky 8-9 F -32 kg 

KUMITE ml.žiačky 8-9 F -35 kg 

 

KUMITE ml.žiačky 8-9 F -37 kg 

KUMITE ml.žiačky 8-9 F +35 kg 

 

KUMITE ml.žiačky 8-9 F +37 kg 

KUMITE ml. žiaci 8-9 M -24 kg 

 

KUMITE ml. žiaci 8-9 M -24 kg 

KUMITE ml. žiaci 8-9 M -28 kg 

 

KUMITE ml. žiaci 8-9 M -28 kg 

KUMITE ml. žiaci 8-9 M -32 kg 

 

KUMITE ml. žiaci 8-9 M -32 kg 

KUMITE ml. žiaci 8-9 M +32 kg 

 

KUMITE ml. žiaci 8-9 M +32 kg 

     

Pôvodné kategórie

 

Nové kategórie

KATEGÓRIA 10 - 11 roční

 

KATEGÓRIA 10 - 11 roční

KATA st.žiačky 10-11 F 

 

KATA st.žiačky 10-11 F 

KATA st.žiaci 10-11 M 

 

KATA st.žiaci 10-11 M 

 

 

KUMITE st.žiačky

10-11 F -30 kg 

KUMITE st.žiačky

10-11 F -35 kg 

 

KUMITE st.žiačky

10-11 F -35 kg 

KUMITE st.žiačky

10-11 F -40 kg 

 

KUMITE st.žiačky

10-11 F -40 kg 

KUMITE st.žiačky

10-11 F +40 kg

 

KUMITE st.žiačky

10-11 F +40 kg

KUMITE st.žiaci

10-11 M -30 kg 

 

KUMITE st.žiaci

10-11 M -30 kg 

KUMITE st.žiaci

10-11 M -35 kg 

 

KUMITE st.žiaci

10-11 M -35 kg 

KUMITE st.žiaci

10-11 M -40 kg

 

KUMITE st.žiaci

10-11 M -40 kg

KUMITE st.žiaci

10-11 M +40 kg 

 

KUMITE st.žiaci

10-11 M +40 kg 

     

Pôvodné kategórie

 

Nové kategórie

KATEGÓRIA 12 - 13 roční

 

KATEGÓRIA 12 - 13 roční

KATA ml. dorastenky 12-13 

 

KATA ml. dorastenky 12-13 

KATA ml. dorastenci 12-13 

 

KATA ml. dorastenci 12-13 

KUMITE ml.dorastenky

12-13 F -40 kg 

 

KUMITE ml.dorastenky

12-13 F -40 kg 

KUMITE ml.dorastenky

12-13 F -45 kg

 

KUMITE ml.dorastenky

12-13 F -45 kg

KUMITE ml.dorastenky

12-13 F +45 kg 

 

KUMITE ml.dorastenky

12-13 F -50 kg

 

 

KUMITE ml.dorastenky

12-13 F +50 kg 

KUMITE ml.dorastenci

12-13 M -40 kg 

 

KUMITE ml.dorastenci

12-13 M -40 kg 

KUMITE ml.dorastenci

12-13 M -45 kg 

 

KUMITE ml.dorastenci

12-13 M -45 kg 

KUMITE ml.dorastenci

12-13 M -50 kg 

 

KUMITE ml.dorastenci

12-13 M -50 kg 

KUMITE ml.dorastenci

12-13 M +50 kg 

 

KUMITE ml.dorastenci

12-13 M -55 kg 

 

 

KUMITE ml.dorastenci

12-13 M +55 kg 

jjjj

 

2. Kategórie súťaží družstiev pre jednotlivé vekové kategórie sa budú konať súčasne s Majstrovstvami SR jednotlivcov v týchto vekových kategóriách.

 

3. Na súťažiach Slovenského pohára a Majstrovstiev SR pre vekové kategórie 5, 6-7, 8-9, 10-11 ročných boli schválené okrem súčasných kategórií súťaží kata jednotlivcov ďalšie kategórie súťaží kata jednotlivcov začiatočníkov, v ktorých budú môcť súťažiť držitelia maximálne 6. kyu.

Zozman povolených kata bude dopracovaný. Štart na jednej súťaži bude povolený zatiaľ len v jednej kategórii, ktorú si pretekár zvolí.

 

4. Súťažné kategórie 12-13 ročných boli preradené ku kategóriám 14-15, 16-17 ročných a U21.

To znamená, že 1. a 2. kolo Slovenského pohára 12-13 ročných prebehne v jesenných termínoch a Majstrovstvá SR 12-13 ročných sa budú konať 6.12.2014 v Trnave.

 

5. Zmeny schválené WKF - zmeny váhových kategórií vo vekových kategóriách U21.

 

Pôvodné kategórie

 

Nové kategórie

KATEGÓRIA U21

 

KATEGÓRIA U21

KUMITE ženy U21 -53 kg

 

KUMITE ženy U21 -50 kg

KUMITE ženy U21 -60 kg

 

KUMITE ženy U21 -55 kg

KUMITE ženy U21 +60 kg

 

KUMITE ženy U21 -61 kg

 

 

KUMITE ženy U21 -68 kg

 

 

KUMITE ženy U21 +68 kg

KUMITE muži U21 -68 kg

 

KUMITE muži U21 -60 kg

KUMITE muži U21 +78 kg

 

KUMITE muži U21 -67 kg

KUMITE muži U21 -78 kg

 

KUMITE muži U21 -75 kg

 

 

KUMITE muži U21 -84 kg

 

 

KUMITE muži U21 +84 kg

 

6. Zmeny pravidiel pre súťaže kata detí a mladšieho dorastu

Nové kategórie:


 Súťaž kata začiatočníkov - detí: 5 roční

 

Maximálny technický stupeň pre štart v kategórii:   6.kyu

Pretekár môže cvičiť len kata zo zoznamu povinných kata, pričom môže kata opakovať, ale nie v bezprostredne za sebou nasledujúcich kolách.

 

Povinné kata

pre kategórie začiatočníkov - detí: 5 roční

Godžu Ryu

Taikyoku Džodan Iči

Taikyoku Čudan Ni

Šito Ryu

Džuni No Iči (Kihon Kata Iči, Taikyoku Šodan)

Džuni No Ni (Kihon Kata Ni, Taikyoku Nidan)

Šotokan

Taikyoku Šodan

Taikyoku Nidan Súťaž kata začiatočníkov - detí: 6-7 roční

 

Maximálny technický stupeň pre štart v kategórii:   6.kyu

Pretekár môže cvičiť len kata zo zoznamu povinných kata, pričom môže kata opakovať, ale nie v bezprostredne za sebou nasledujúcich kolách.

Ak pretekár nastúpi na súťaž v tejto kategórii, nemôže už v ten istý deň nastúpiť v kategórii detí pokročilých.

 

Povinné kata

pre kategórie začiatočníkov - detí: 6-7 roční

Godžu Ryu

Taikyoku Džodan Iči

Taikyoku Čudan Ni

Taikyoku Kake Uke Iči

Šito Ryu

Džuni No Iči (Kihon Kata Iči, Taikyoku Šodan)

Džuni No Ni (Kihon Kata Ni, Taikyoku Nidan)

Džuni No San (Kihon Kata San, Taikyoku Sandan)

Šotokan

Taikyoku Šodan

Taikyoku Nidan

Taikyoku Sandan Súťaž kata začiatočníkov - detí: 8-9 roční

 

Maximálny technický stupeň pre štart v kategórii:   6.kyu

Pretekár môže cvičiť len kata zo zoznamu povinných kata, pričom môže kata opakovať, ale nie v bezprostredne za sebou nasledujúcich kolách.

Ak pretekár nastúpi na súťaž v tejto kategórii, nemôže už v ten istý deň nastúpiť v kategórii detí pokročilých.

 

Povinné kata

pre kategórie začiatočníkov - detí: 8-9 roční

Godžu Ryu

Taikyoku Džodan Iči

Taikyoku Čudan Ni

Taikyoku Kake Uke Iči

Taikyoku Mavaši Uke Iči

Gekisai Dai Iči (Gekisai Iči)

Gekisai Dai Ni (Gekisai Ni)

Šito Ryu

Džuni No Iči (Kihon Kata Iči, Taikyoku Šodan)

Džuni No Ni (Kihon Kata Ni, Taikyoku Nidan)

Džuni No San (Kihon Kata San, Taikyoku Sandan)

Či No Kata ( Šinsei Iči )

Ten No Kata  (Šinsei Ni)

Pinan Šodan (Heian Šodan)

Šotokan

Taikyoku Šodan

Taikyoku Nidan

Taikyoku Sandan

Hean Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan Súťaž kata začiatočníkov - detí: 10-11 roční

 

Maximálny technický stupeň pre štart v kategórii:   6.kyu

Pretekár môže cvičiť len kata zo zoznamu povinných kata, pričom môže kata opakovať, ale nie v bezprostredne za sebou nasledujúcich kolách.

Ak pretekár nastúpi na súťaž v tejto kategórii, nemôže už v ten istý deň nastúpiť v kategórii detí pokročilých.

 

Povinné kata

pre kategórie začiatočníkov - detí: 10-11 roční

Godžu Ryu

Taikyoku Džodan Iči

Taikyoku Čudan Ni

Taikyoku Kake Uke Iči

Taikyoku Mavaši Uke Iči

Gekisai Dai Iči (Gekisai Iči)

Gekisai Dai Ni (Gekisai Ni)

Šito Ryu

Džuni No Iči (Kihon Kata Iči, Taikyoku Šodan)

Džuni No Ni (Kihon Kata Ni, Taikyoku Nidan)

Džuni No San (Kihon Kata San, Taikyoku Sandan)

Či No Kata (Šinsei Iči)

Ten No Kata (Šinsei Ni)

Pinan Šodan (Heian Šodan)

Šotokan

Taikyoku Šodan

Taikyoku Nidan

Taikyoku Sandan

Hean Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

 

Pôvodné kategórie:


 Súťaž kata pokročilých - detí: 6-7 roční

 

Technický stupeň pre štart v kategórii nie je obmedzený.

Pretekár môže cvičiť vo všetkých kolách len kata zo zoznamu povinných kata, pričom vo finálovom kole, t.j. v súboji o 1. miesto môže cvičiť ľubovoľnú tokui kata, alebo aj kata zo zoznamu povinných kata.

Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata.

Kata ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách nesmie byť cvičené.

Ak pretekár nastúpi na súťaž v tejto kategórii, nemôže už v ten istý deň nastúpiť v kategórii detí začiatočníkov. Súťaž kata pokročilých - detí: 8-9 roční


Technický stupeň pre štart v kategórii nie je obmedzený.

Pretekár môže cvičiť vo všetkých kolách len kata zo zoznamu povinných kata, pričom  v semifinálovom kole, t.j. v súboji o postup do finále a zároveň v bezprostrednom súboji o medailu t.j. o 1. alebo 3. miesto môže cvičiť ľubovoľnú tokui kata, alebo aj kata zo zoznamu povinných kata.

Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata.

Kata ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách nesmie byť cvičené.

Ak pretekár nastúpi na súťaž v tejto kategórii, nemôže už v ten istý deň nastúpiť v kategórii detí začiatočníkov.


Povinné kata

pre kategórie pokročilých detí: 6-7, 8-9 roční


Godžu Ryu

Taikyoku Džodan Iči

Taikyoku Džodan Ni

Taikyoku Čudan Iči

Taikyoku Čudan Ni

Taikyoku Gedan Iči

Taikyoku Gedan Ni

Taikyoku Kake Uke Iči

Taikyoku Kake Uke Ni

Taikyoku Mavaši Uke Iči

Taikyoku Mavaši Uke Ni

Gekisai Dai Iči (Gekisai Iči)

Gekisai Dai Ni (Gekisai Ni)

Šito Ryu

Džuni No Iči (Kihon Kata Iči, Taikyoku Šodan)

Džuni No Ni (Kihon Kata Ni, Taikyoku Nidan)

Džuni No San (Kihon Kata San, Taikyoku Sandan)

Džuni No Jon (Kihon Kata Jon, Taikyoku Jondan)

Džuni No Go (Kihon Kata Go, Taikyoku Godan)

Pinan Nidan (Heian Nidan)

Pinan Šodan (Heian Šodan)

Pinan Sandan (Heian Sandan)

Pinan Jondan (Heian Jondan)

Pinan Godan (Heian Godan)

Šinsei Iči

Šinsei Ni

Ten No Kata

Či No Kata

Šotokan

Taikyoku Šodan

Taikyoku Nidan

Taikyoku Sandan

Taikyoku Jondan

Taikyoku Godan

Heian Nidan

Heian Šodan

Heian Sandan

Heian Jondan

Heian Godan Súťaž kata pokročilých - detí: 10-11 roční

 

Technický stupeň pre štart v kategórii nie je obmedzený.

Pretekár môže cvičiť vo všetkých kolách ľubovoľné kata.

Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata.

Kata ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách nesmie byť cvičené.

Ak pretekár nastúpi na súťaž v tejto kategórii, nemôže už v ten istý deň nastúpiť v kategórii detí začiatočníkov. Súťaž kata mladšieho dorastu: 12-13 roční

 

Technický stupeň pre štart v kategórii nie je obmedzený.

Pretekár môže cvičiť vo všetkých kolách ľubovoľné kata.

Pretekár musí v každom kole vykonať iné kata.

Kata ktoré bolo cvičené v predchádzajúcich kolách nesmie byť cvičené.