KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pohár SNP v karate 2014

POHÁR SNP V KARATE  ́2014
29. ročník medzinárodného turnaja

Európsky turnaj univerzít v karate 20.ročník

BANSKÁ BYSTRICA
S L O V E N S K O

 

Poradie pretekárov

Štatistika umiestení

Štatistika klubov

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DÁTUM: 12. október 2014 (nedeľa)

MIESTO: Banská Bystrica – športová hala FF UMB ul.Tajovského 40

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
1. Kata muži (od 16 rokov) skupina: A
2. Kata kadeti (14–15 rokov) B
3. Kata mladší dorastenci (12–13 rokov) C
4. Kata starší žiaci (10–11 rokov D
5. Kata ženy (od 16 rokov) E
6. Kata kadetky (14–15 rokov) F
7. Kata mladšie dorastenky (12–13 rokov) G
8. Kata staršie žiačky (10–11 rokov) H
9. Kumite muži -75, +75 kg (od 18 rokov, 180 s) I

10.Kumite juniori -68, +68 kg (16–17 rokov, 120 s) J
11.Kumite kadeti -63, +63 kg (14–15 rokov, 120 s) K
12.Kumite mladší dorastenci -45, +45 kg (12-13 rokov, 90 s) L
13.Kumite starší žiaci -35, +35 kg (10-11 rokov, 90 s) M
14.Kumite žieny -61, +61 kg (od 18 rokov, 120 s) N
15.Kumite juniorky -53, +53 kg (16–17 rokov, 120 s) O
16.Kumite kadetky -50, +50 kg (14–15 rokov, 120 s) P
17.Kumite mladšie dorastenky -45, +45 kg (12-13 rokov, 90 s) R
18.Kumite staršie žiačky -35, +35 kg (10-11 rokov, 90 s) S

 

ŠTARTOVNÉ: 10 €

KONTAKT:

Jozef Poliak: +421-905203347, e-mail: pojozo@gmail.com
Dr. Peter Zbiňovsky:
+421-905271808, e-mail: peter.zbinovsky@umb.sk

 

BULLETIN TURNAJA:

Pohár SNP v karate 2014 - sk

Slovakia karate cup 2014 - eng

PRIHLÁŠKA:

Pohár SNP v karate 2014 prihláška - sk

Slovakia karate cup 2014 registration - eng