KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

1.kolo Slovenského pohára ML.DORAST, dorast, junior, U21

Slovenský zväz karate Vás pozýva na

1.kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA ML.DORASTENCOV, KADETOV, JUNIOROV A STARŠÍCH JUNIOROV U21

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY:

 

 Poradie pretekárov 1.SP J&K 18.10.2014 Galanta

 Štatistika účasti 1.SP J&K 18.10.2014 Galanta

 Štatistika umiestnení 1.SP J&K 18.10.2014 Galanta

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dátum: 18.októbra 2014 (Sobota)

Miesto konania: Galanta, Mestská športová hala

Usporiadateľ: Arkádia Galanta, M. Hajdák tel.: 0905/613755 , E-mail: osh@stonline.sk, milan.hajdak@wmx.sk

Organizátor: SZK
Štartovné: 10,- € za pretekára

 

Propozície turnaja

 

Program prezentácie:
08.30 -  9.00 hod.   KATA ml.dorastenci a dorastenky
09.00 - 09.4509.00 - 09.45 hod.  KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
10.15 - 11.15 hod. KATA starší juniori a juniorky
11.15 - 12.00 hod. KUMITE ml.dorastenci a dorastenky
12.00 - 12.45 hod. KUMITE kadeti a kadetky
12.45 - 13.30 hod. KUMITE juniori a juniorky,
13.30 - 14.00 hod. KUMITE st. juniori a st.juniorky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
               - vyhlásenie výsledkov kata
12.00 hod. - KUMITE ml.dorastenci a dorastenky
               - KUMITE kadeti a kadetky
               - KUMITE juniori a juniorky
               - KUMITE starší juniori a juniorky

 

Kategória:         Vek:            Kata                    Kumite                       čas [sec]


Starší juniori       18-20 rokov     +    -60, -67, -75, -84, +84 kg        120(180)
Staršie juniorky   18-20 rokov     +    -50, -55, -61, -68, +68 kg        120
Juniori              16-17 rokov      +    -55, -61, -68, -76, +76 kg        120
Juniorky           16-17 rokov      +    -48, -53, -59, +59 kg               120
Kadeti              14-15 rokov      +    -52, -57, -63, -70, +70 kg        120
Kadetky           14-15 rokov      +    -47, -54, +54 kg                     120 (90)
Ml. dorastenci    12-13 rokov      +   -40, -45, -50, -55, +55 kg         120 (90)
Ml. dorastenky  12-13 rokov       +   -40, -45, -50, +50 kg               120 (90)


Systém súťaže:
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

Upozornenie:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!