KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

M-SsZK cadet, junior, 1.kolo SsZK pohár mládeže, Pohár primátora mesta

Stredoslovenský zväz karate a Karate klub MŠK Žiar nad Hronom organizovali
 „otvorené" majstrovstvá Stredoslovenského zväzu kadetov a juniorov 2014 a
„otvorené" 1. kolo Stredoslovenského pohára mládeže 2014.
Súčasťou súťaže je aj ,,Pohár primátora mesta"

 

Poradie pretekárov

Štatistika účasti

Pohár klubov_body

Pohár primátora_Štatistika umiestnení

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Propozície turnaja

 

DÁTUM:  8. novembra 2014 (sobota)
MIESTO: Žiar nad Hronom, MsKC ul.SNP 119 ( na Handlovskej ceste vedľa obchodného domu BILLA)
PREZENTÁCIA:

8.45 -   9.30 hod. kata všetky kategórie
9.45 - 10.45 hod. kumite všetky kategórie
Pre urýchlenie prezentácie na súťaži, žiadame zaslať súpisku pretekárov (hlavne KATA) do 6.11.2014.
ZAČIATOK: 10.00 hod.
ORGANIZÁTOR: Stredoslovenský zväz karate
USPORIADATEĽ: KK MŠK Žiar nad Hronom - Mgr. Ľubomír Striežovský, +421 948 020 527, mojmail4@gmail.com

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY M SsZK :

KATA:

ml. dorastenci a dorastenky (12-13 rokov)
kadeti, kadetky (14-15 rokov)
juniori, juniorky (16-17 rokov)
starší juniori a juniorky (18-20 rokov)
KUMITE:

ml. dorastenci: -40, -45, -50, -55, +55 kg (12-13 rokov, 120 (90)s)
ml. dorastenky: -40, -45, -50, +50 kg (12-13 rokov, 120 (90)s)
kadeti: -52,-57,-63,-70, +70 kg (14-15 rokov, 120 s)
kadetky: -47,-54,+54 kg (14-15 rokov, 120 (90) s)
juniori: -55, -61, -68, -76, + 76 kg (16-17 rokov, 120 s)
juniorky: -48, -53, -59, +59 kg (16-17 rokov, 120 s)
starší juniori: - 60, - 67, -75, - 84, +84 kg (18-20 rokov, 180 (120) s)
staršie juniorky: -50, -55, -61, - 68, + 68 kg (18-20 rokov, 120 s)


V majstrovských kategóriách nie je povolený štart v 2-och kategóriách !


SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY Stredoslovenský pohár mládeže:

KATA:

chlapci, dievčatá (5-7 rokov)
mladší žiaci, mladšie žiačky (8-9 rokov)
starší žiaci, staršie žiačky (10-11 rokov)
KUMITE:

chlapci, dievčatá -24, +24 kg (5-7 roční, 60s)
mladší žiaci, mladšie žiačky: -30, +30 kg (8-9 roční, 60s)
starší žiaci, staršie žiačky: -35, -40, +40 kg (10-11 rokov, 90s)


Je povolený 1 štart pretekára v kata a 1 štart v kumite, v jednej vekovej kategórii.

Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií.


POHÁR KLUBOV:

Pretekári umiestnení na 1.-3.mieste v každom kole a v každej kategórii získavajú pre klub za 1.miesto = 3 body, za 2.miesto=2b., za 3.miesto=1b. Súčet získaných bodov po všetkých kolách určí poradie súťaže klubov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje súčet bodov za 1.miesto, potom 2.miesto atď.

POHÁR PRIMÁTORA MESTA Žiar n. H.

Podľa medailovej štatistiky umiestnenia - vyhráva klub s najväčším počtom zlatých medailí, pri rovností počtu rozhoduje počet strieborných, následne bronzových medailí.
ÚČASTNÍCI M-SsZK:

Otvorená súťaž pre pretekárov s platným preukazom karate (fotografia, klubová príslušnosť, lekárska prehliadka max. 1 rok stará)
ÚČASTNÍCI Ss pohára: Otvorená súťaž pre pretekárov s platným preukazom karate (fotografia, klubová príslušnosť, lekárska prehliadka max. 1 rok stará)
PRAVIDLÁ:

WKF a platné doplnky týchto propozícii. Chrániče priehlavkov a holení sú povinné vo farbe modrej resp. červenej. CHRÁNIČE TVÁRE, CHRÁNIČE HRUDE A SUSPENZORY SÚ ODPORÚČANÉ.
SYSTÉM SÚŤAŽE

M SsZK kadetov a juniorov KATA aj KUMITE - vylučovací systém s repasážou (2. x 3. miesto)
Ostaršenie je v kumite maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať)
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
SYSTÉM SÚŤAŽE
Stredoslovenský pohár mládeže KATA aj KUMITE - vylučovací systém s repasážou (2. x 3. miesto)
Ostaršenie je v kumite maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať)
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

 

HL. ROZHODCA: Nominuje organizátor
ŠTK: Ing. Branislav Hoľan, Andrej Hoľan
ROZHODCOVIA: Nominuje organizátor, rozhodcovia z ostatných regiónov sú vítaní
HRADENIE NÁKLADOV:

Organizátor hradí náklady HR, ŠTK, lekárov, MTZ súťaže, medaile a diplomy. Pretekári cestujú na náklady svojich klubov.
ŠTARTOVNÉ: 10 € za jednotlivca, Štartovné ide do rozpočtu organizátora.
PROTESTY: Písomne s vkladom 10 EUR rieši komisia rozhodcov.
ZISK TITULU: Víťazi v kategóriách ml. a st. dorastencov a juniori získavajú titul: Majster Stredoslovenského zväzu karate pre rok 2014.

Ceny : 1.-3. miesto - medaila a diplom.
Oddiel s najväčším medailovým umiestnením získa ,,Pohár primátora mesta"
POSTUP NA M-SR 6.12.2014 Trnava: Prví 4 pretekári s členstvom v SsZK.