KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

2.kolo Slovenského pohára ML.DORAST, dorast, junior, U21

Slovenský zväz karate  

SLOVENSKÝ POHÁR
U21, JUNIOROV, KADETOV A ML.DORASTENCOV
2. kolo

VÝSLEDKY:

 

 Poradie pretekárov 2.SP J&K 22.11.2014 Košice

  Štatistika účasti 2.SP J&K 22.11.2014 Košice

 Štatistika umiestnení 2.SP J&K 22.11.2014 Košice 

 

 

 

 

 

Propozície turnaja

 

Dátum: 22.novembra 2014 (Sobota)
Miesto konania: Košice, Športová hala SOU železničné, Palackého
Usporiadateľ: KK Kretovič Košice v spolupráci VUKABU, František Kretovič, tel.:0905/321899, karate.kretovic@gmail.com

Organizátor: SZK
Štartovné: 10,- € za pretekára

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.00 hod. KATA ml.dorastenci a dorastenky

09.00 - 09.409.009.00 - 9.45 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
0909.010.15 - 11.15 hod. KATA starší juniori a juniorky
11.15 - 12.00 hod. KUMITE st. juniori a st.juniorky U21
12.00 - 12.45 hod. KUMITE ml.dorastenci a dorastenky
12.45 - 13.30 hod. KUMITE kadeti a kadetky
13.30 - 14.00 hod. KUMITE juniori a juniorky


Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
12.00 hod. - KUMITE starší juniori a juniorky U21
- KUMITE ml.dorastenci a dorastenky
- KUMITE kadeti a kadetky
- KUMITE juniori a juniorky


Kategória:

Starší juniori 18-20 rokov + -60, -67, -75, -84, +84 kg 120(180)
Staršie juniorky 18-20 rokov + -50, -55, -61, -68, +68 kg 120
Juniori 16-17 rokov + -55, -61, -68, -76, +76 kg 120
Juniorky 16-17 rokov + -48, -53, -59, +59 kg 120
Kadeti 14-15 rokov + -52, -57, -63, -70, +70 kg 120
Kadetky 14-15 rokov + -47, -54, +54 kg 120 (90)
Ml. dorastenci 12-13 rokov + -40, -45, -50, -55, +55 kg 120 (90)
Ml. dorastenky 12-13 rokov + -40, -45, -50, +50 kg 120 (90)

 

Systém súťaže:
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF, s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Vyhlasovať výsledky a odovzdávať ceny sa budú priebežne, bezprostredne po ukončení jednotlivých kategórií.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!