KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie rozhodcov SZK všetkých kvalifikačných stupňov

Školenie rozhodcov SZK všetkých kvalifikačných stupňov


Rozhodcovská Komisia SZK organizuje školenie rozhodcov SZK na zvýšenie rozhodcovskej kvalifikácie (I. až III. stupňa)

v termíne 9.1.2015 - 11.1.2015 (piatok - nedeľa) v Košiciach.

 

Keďže nedávno prebehli školenia v regiónoch na nižšie stupne, prosíme všetkých záujemcov (aj tých, ktorí už vyplnili prihlášku), aby sa prihlásili prostredníctvom webového formulára na:

 

https://docs.google.com/forms/d/15UJm8ys_Q-pDdl-w0KZsZBfAuR2VmQPh3bmcPOMO_Mg/viewform?usp=send_form.

 

Poplatok za školenie bude stanovený na základe počtu prihlásených záujemcov.

 

Odkaz do Rozhodcovskej komisie:

http://www.karate.sk/108/rozhodcovska-komisia