KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

8. ročník - Memoriál Michala Bozogáňa

Karate klub UNION Košice

organizoval

8. ročník - Memoriál Michala Bozogáňa

 

Výsledky turnaja:

Výsledky - 8. ročník Memoriál M. Bozogáňa

 

 


 

Riaditeľ súťaže:        Ing. Peter Bozogáň

Dátum konania:        24.1.2015 (sobota)

Miesto konania:        Športová hala SOUŽ, Palackého 14, Košice

Štartovné:                 15 Eur / pretekár / každý 10 - ty pretekár z jedného klubu bezplatne

Informácie:                0907 9271320907 927132 – Ing. Bozogáň,

                                      dorka@extel.sk

Súpisku pretekárov poslať na dorka@extel.sk do 22.1.2015.

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:                                       KUMITE

ml.žiaci           8 - 9     - 28 kg,-32 kg,+32 kg            60 sekúnd

ml.žiačky        8 - 9     - 30 kg,-35 kg,+35 kg            60 sekund

st.žiaci             10-11   - 35 kg,-40 kg,+40 kg            60 sekúnd

st.žiačky         10-11   - 35 kg,-40 kg,+40 kg            60 sekund

ml.dorast         12-13   - 40 kg,-50 kg,+50 kg            90 sekúnd

ml. dorastenky12-13  - 40 kg,-45 kg,+45 kg            90 sekúnd

kadeti  14-15     -52 kg,- 57 kg,-63 kg,-70 kg,+70 kg     120 sekúnd

kadetky 14-15            - 47 kg,-54 kg,+54 kg                 120 sekúnd

juniori  16-17   -55 kg,-61kg,- 68 kg,-76 kg,+76 kg        120 sekúnd

juniorky 16-17          -48 kg, - 53 kg,-59 kg,+59 kg        120 sekúnd

muži                            do 75 kg          nad 75 kg             180 sekúnd

ženy                            do 57 kg          nad 57 kg             120 sekúnd

 

Propozície turnaja

Súpiska