KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Zvolen cup, M-SsZK seniorov a SsZK pohár mládeže 2015

Stredoslovenský zväz karate

organizoval

25. ročník Karate Zvolen Cup 2015

„Otvorené“ Majstrovstvá Stredoslovenského zväzu karate mužov a žien pre rok 2015

„Otvorené“ 2. kolo Stredoslovenský pohár mládeže 2015

 

Poradie pretekárov

Štatistika body sumar

Štatistika umiestnení

Štatistika umiestnení_

 

Dátum:  8. februára 2015 (nedeľa)

Miesto: Zvolen, Športová hala IX. ZS Tepličky, Nográdyho ulica

Organizátor: Stredoslovenský zväz karate

Usporiadateľ: KK Zvolen -  Miloš HITKA, 0907438077, 045 5 206 433045 5 206 433, hitka@tuzvo.sk

 

Súťažné kategórie M-SsZK seniorov:

KATA:                  ženy (od 16 rokov)

                            muži (od 16 rokov)

KUMITE:     ženy -50, - 55, -61, - 68, + 68 kg, BRH (od 17 rokov s ostaršením),

                     muži -60,-67,-75,-84,+84 kg , BRH (od 17 rokov s ostaršením),

 

Súťažné kategórie Stredoslovenský pohár mládeže:

KATA:            chlapci, dievčatá                                            (5-7 rokov)

                       mladší žiaci, mladšie žiačky                               (8-9 rokov)

                        starší žiaci, staršie žiačky                               (10-11 rokov)

                        ml. dorastenci, ml. dorastenky:                       (12-13 rokov)

                       st. dorastenky, st. dorastenci                          (14-15 rokov)

KUMITE:      chlapci, dievčatá  -24,  +24 kg                      ( 5-7 roční, 60s)

                     mladší žiaci, mladšie žiačky: -30,  +30 kg   ( 8-9 roční, 60s)

                     starší žiaci, staršie žiačky:  -35, -40, +40 kg (10-11 rokov, 90s)

                     ml. dorastenci, ml. dorastenky:-40,-50,+50 kg (12-13 rokov, 90s)

                     st. dorastenky:  -54,  +54 kg                          (14-15 rokov, 90s)

                     st. dorastenci:  -63,  +63 kg                            (14-15 rokov, 120s)

                     juniorky: -55, + 55 kg                                      (16-17 rokov, 90s)

                     juniori: -68, + 68 kg                                         (16-17rokov,120s)
Je povolený 1 štart pretekára v kata a 1 štart v kumite, v jednej vekovej kategórii.

Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií.

 

 

Propozície turnaja