KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ, ŽIAKOV - 1. kolo

Slovenský zväz karate

organizuje

 

SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ, ŽIAKOV - 1. kolo

+ nová súťažná disciplína KARATE AGILITY

 

 

 

 

VÝSLEDKY:

1.KOLO SP:

 1.SP detí a žiakov poradie pretekárov 14.2.2015 Bratislava 

 1.SP detí a žiakov štatisika účasti   14.2.2015 Bratislava 

 1.SP detí a žiakov štatistika umiestnení 14.2.2015 Bratislava 

 

KARATE AGILITY:

 Karate AGILITY poradie pretekárov 14.2.2015 Bratislava

 Karate AGILITY štatistika účasti 14.2.2015 Bratislava

 Karate AGILITY štatistika umiestneí 14.2.2015 Bratislava


 

 

 


Dátum: 14. februára 2015 (sobota)
Miesto konania: BRATISLAVA, Športová hala SSTZ - Černockého 6
Usporiadateľ: ŠŠK Tupolevova Bratislava v spolupráci so SZK
Kontakt: Leopold Roman, tel.: 0903/692 095, karate@karate.sk
                 Peter Macko, tel: 0948/123 103, macko@karate.sk

Organizátor: SZK
Štartovné: 11,- € za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriach

                     (napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)
                     14,- € za pretekára pre štart v troch kategóriach

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.30 hod. KATA ZAČIATOČNÍCI - Všetky kategórie, Súbežne aj KARATE AGILITY
09.30 - 10.30 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky, Súbežne aj KARATE AGILITY
(Prihlasovanie do kat. AGILITY končí o 11.00 hod.)

10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž - KATA ZAČIATOČNÍCI - všetky kategórie
                                 - KATA pokročilí
                                 - po skončeni KATA pokročilí súťaž KARATE AGILITY
Cca 11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
                            - vyhlásenie výsledkov kata, agility
                            - KUMITE chlapci, dievčatá
                            - KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
                            - KUMITE st. žiaci, st. žiačky

 

KATA ZAČIATOČNÍCI:

 

Kategória:

Vek:

 

Chlapci

do 5rokov

Max. STV 6.kyu

Dievčatá

do 5rokov

Max. STV 6.kyu

Chlapci

6-7 rokov

Max. STV 6.kyu

Dievčatá

6-7 rokov

Max. STV 6.kyu

Mladší žiaci

8-9 rokov

Max. STV 6.kyu

Mladšie žiačky

8-9 rokov

Max. STV 6.kyu

Starší žiaci

10-11 rokov

Max. STV 6.kyu

Staršie žiačky

10-11 rokov

Max. STV 6.kyu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKROČILÍ:

 

Kategória:

Vek:

 

Kata

Kumite - vylučovací systém

čas [sec]

Chlapci

6-7 rokov

+

-22, -26, -30, +30 kg

60

Dievčatá

6-7 rokov

+

-20, -24, -28, +28 kg

60

Mladší žiaci

8-9 rokov

+

-24, -28, -32, +32 kg

60

Mladšie žiačky

8-9 rokov

+

-27, -32, -37, +37 kg

60

Starší žiaci

10-11 rokov

+

-30, -35, -40, +40 kg

90

Staršie žiačky

10-11 rokov

+

, -35, -40, +40 kg

90

 

 

 

Inštrukcie pre novú súťaž kategórií detí - KARATE AGILITY:

1.Vekové kategórie: 5,6,7,8,9,10,11 rokov.

2. Bližšie informácie, grafické vizualizácie, ukážky, nájdete na portáli SZK: www.karate.sk. resp. http://www.karate.sk/880/karate-agility/


Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať v KATA iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí).

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia - OKREM ZAČIATOČNÍKOV v KATA !!!!!

KUMITE sa nedelí na kategórie. začiatočníkov a pokročilých,ale podľa platného súťažného poriadku..(viď. tabuľka pokročilí).

 

Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.


UPOZORNENIE:
Pozorne si prečítajte zmeny na stránke SZK: http://www.karate.sk/829/zmeny-schvalene-vykonnym-vyborom-szk

POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK (zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Vyhlasovanie víťazov bude priebežné.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min..
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK: www.karate.sk.

 

Propozície 1. kolo SP detí, žiakov 2015