KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Výklad k súťažným pravidlám WKF verzia 9.0 2015

Prinášame Vám obrazový výklad k súťažným pravidlám karate WKF 2015 verzia 9.0. Prezenácie zo seminára WKF zahŕňajú pravidlá kata aj kumite.

 

Prezentácia k pravidlám kata (vezia 9.0 2015)

 

 

 

Prezentácia k pravidlám kumite (verzia 9.0 2015)