KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá SR seniorov jednotlivcov a družstiev 2015 výsledky

Slovenský zväz karate

organizuje

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY SENIOROV 2015

jednotlivcov a družstiev

 

 

 VÝSLEDKY:

 

Poradie pretekárov M-SR seniorov 21.2.2015 Žilina

 Štatistika účasti M-SR seniorov 21.2.2015 Žilina

 Štatistika umiestnení M-SR seniorov 21.2.2015 Žilina

 

 

 

 

 

 

Dátum: 21. februára 2015 (SOBOTA)

Miesto konania: Žilina, Športové gymnázium - Rosinská cesta

Usporiadateľ: AC UNIZA CVČ Žilina, Ing. Jozef Cisarik
Kontakt: tel: 00421 948 900 425, e-mail: cisarik.dodo@gmail.com
Organizátor: SZK

Štartovné: Jednotlivci - 15,00,- € za pretekára
                     Družstvá muži - 33,00,- € za družstvo

                     Družstvá ženy - 17,00,- € za družstvo

 

Program prezentácie:
09.15 - 09.50 hod. KATA ženy, muži, družstvá
10.15 - 11.00 hod. KUMITE ženy, muži, družstvá

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA ženy, muži, družstvá
11.30 hod. - Slávnostné otvorenie
12.00 hod. - KUMITE muži, ženy, družstvá

 

Kategórie:

KATA aj KUMITE

Kategória:

Vek:

Kata

Kumite   

čas [sec]

   muži

nad 18 ( kata 16)

+

-60, -67, -75, -84, +84

180

   ženy

nad 18 ( kata 16)

+

-50, -55, -61, -68, ­+68kg

120

   muži

nad 35

+

BRH

120

   ženy

nad 35

+

BRH

120

   muži

nad 45

+

BRH

120

   ženy

nad 45

+

BRH

120

   muži

nad 55

+

BRH

120

   ženy

nad 55

+

BRH

120

 

 

Propozície M-SR seniorov 2015