KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

35th GRAND PRIX SLOVAKIA

Slovenský zväz karate

organizoval

35. ROČNÍK VEĽKEJ CENY SLOVENSKA
pre kategórie kadetov, juniorov, U21, seniorov

 

 

 

 

VÝSLEDKY TURNAJA:

 

 Poradie pretekárov 35. VC Slovenska 12.4.2015

 Štatistika účasti 35. VC Slovenska 12.4.2015 

 Štatistika umiestnení 35. VC Slovenska 12.4.2015

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR!!! Z dôvodu záujmu viacnásobných štartov zo strany zahraničných pretekárov budú súťaže v jednotlivých kategóriách otvárané tak, aby navzájom minimálne kolidovali susedné vekové kategórie. Z tohto dôvodu žiadame všetkých slovenských pretekárov, aby boli pripravení na štart v kategóriách kata od 9:00 a v kategóriách kumite cca od 12:00.

 

Turnaj bude v sledovaní a body za umiestnenia budú zarátané v bodovom rebríčku v rámci prípravy na Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov, U21 v Indonézii / Jakarta 2015.

 

Dátum turnaja: 12. apríl 2015 (NEDEĽA)
Miesto konania: Športová hala - HANT Aréna, Trnavská cesta 29, Bratislava
Pravidlá: WKF pravidlá, repasáž a dve 3. miesta
Štartovné: 15 € za 1 indiv. kategóriu
                     20 € za 2 indiv. kategórie
                     5 € za ďalšiu kategóriu
                     Kata - max. 2 kategórie s ostaršením
                     Kumite - max. 2 kategórie s ostaršením
                     30 € za družstvo

Registrácia: Súpisky posielať na karate@karate.sk
Uzávierka: Súpisky treba zaslať najneskôr do 8. apríla 2015

Ubytovanie: Svoje požiadavky treba nahlásiť do 1. apríla 2015 na adresu SZK: karate@karate.sk

 

PROGRAM TURNAJA 12.5.2015:
08.00 - Registrácia
09.00 - Kata jednotlivci Seniori, U21, Juniori, Kadeti
             Kata družstvá Seniori (+18), Kadeti-Juniori (16-17)
cca 11.30 - Slávnostné otvorenie turnaja
cca 12.00 - Kumite jednotlivci Seniori, U21, Juniori, Kadeti
                   Kumite družstvá Seniori (+18), Juniori (16-17)

 

Propozície turnaja - SVK

 

 


Slovak Karate Union

Invite You with greatest pleasure to take part in the

35th GRAND PRIX SLOVAKIA
Cadets, Juniors, U21 & Seniors

 

Date of competition: 12th April 2015 (Sunday)
Competition venue: Sport Hall - HANT Arena, Trnavská cesta 29, Bratislava, Slovakia

Rules: WKF rules, repasages and two 3rd place
Referees: WKF & EKF & National referees
Entry fee: 15 € one competition category,
                   20 € two competition categories
                   5 € for further category
                   Kata - max. 2 categories in different age categories
                   Kumite - max. 2 kategories in different age categories
                   30 € team categories
Registration: Entry form is to be send: E-mail: karate@karate.sk
Deadline: Deadline for sending entries is 8th April, 2015
Accommodation: For the hotel booking, contact us till 1th April, 2015

 

PROGRAM - TIME SCHEDULE 12 th April:
08.00 - REGISTRATION
09.00 - Kata Individual Seniors, U21, Juniors, Cadets
             Kata Teams Senior (+18), Cadet-Junior (14-17)
approx. 11.30 - OPENING CEREMONY
approx. 12.00 - Kumite Individual Seniors, U21, Juniors, Cadets
                          Kumite Teams (3+1) Senior (+18), Junior (16-17)

 

Bulletin - ENG